Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE VÉDANTA DARŠAN-

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
Vedanta,-ईशावास्योपनिषद īšāvásjopanišad, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

ॐईशा वास्यमिदँ सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ॥ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्घनम् ॥१॥

oṃīśā vāsyamidam̐ sarvaṃ yatkiṃca jagatyāṃ jagat ॥ tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya svidghanam ॥1॥

Vše je Brahma, tobě nic nepatří.īśā (m. inst. sing. īś)= vládce, mistr, Pán.
āvāsyam (n. nom. sing. āvāsya)= obývající.
idam (n. nom. sing. pron. idam): toto.
sarvam (n. nom. sing. pronominal adj. sarva)= celý, úplný, nedělený, vše, veškerý.
yat kim ca (vyjádření): cokoliv (celý obsah vesmíru).
jagatyām (f. loc. sing. jagatī= ze √gam)= v pohybu, pohybující, žijící
jagat (mn. nom. sing. jagat= from √gam): hýbající se, pohyblivý, žijící; lidstvo; svět.
tena (mn. ins. sing. pron. tad)= s tímto.
tyaktena (mn. ins. sing. tyakta; past pass. p.√tyaj)= s oddaností, odevzdaný, zřeknutí se.
bhun͂j īthāḥ (2 nd sing. opt. Ᾱ. √bhuj)= měl by ses těšit z.
mā (ind.)= nikoli; nedělat; ne.
gṛdhaḥ (2 nd sing. injunctive P. √gṛdh) = ty dychtíš po, usilování získat.
kasya-svid = něčí, kohokoliv.
kasya (mn. gen. sing. kim/ka)= jehož.
svid (ind.): snítko(kousíček), drobet dotazování se; slovo které dělá předchozí dotazování nevhodné.
dhanam (n. acc. sing. dhana)= odměna, zisk, hojnost, bohatství, poklad, majetek.To vše (zcela vše) je Brahma (Bůh), to v čem se neustále pohybuje, tento pohyblivý (žijící) svět. Proto hledej potěšení v zřeknutí se; nedychti po bohatství ostatních.
Komentář: Ve védských mantrách je vždy obsaženo Óm. Iša je synonymum pro Paramátma, Bůh, Íšvara. Vašjamidam, vaš znamená ubytovat se. Idam tady, sarvam, všechno, cokoliv kompletní, všude. Jatkimsa každý obsah vesmíru. Jagatyam, jagat – to jsou písmena j,g, půlka t, j, a, m. Když jedeš do Ostravy, koupíš lístek, sedneš do Pendolina a jedeš. Kdo jede? Vlak jede, lokomotiva, vagóny, ty tam jedeš stejně jako ostatní cestující. Ty tam sedíš na místě, ale přesto jedeš. My si myslíme, že sedíme, ale jedeme. Stejně tak na zeměkouli se vše točí, vše je v pohybu. Člověk je taková bezvýznamná bytost, která ani neví, jak vyrostla. Jednou za čas se jen změřilo, kolik vyrostl. Nikdy si neuvědomoval, že teď se roste takovou a takovou rychlostí. Stejně jako když člověk tráví. Žádný růst není člověk schopen vnímat. Jako když jsou na plátno promítány filmy 28 snímku za vteřinu. My vidíme promítající obrázky, my nevidíme pohyb. V určité rychlosti vnímáme pohyb, který nám přijde reálný, ale on ani neexistuje. Celý vesmír je konstantní změnou jagat. Svět sám o sobě znamená změnu. Jen hlupák chce pořád to samé. Stejný dům, stejné auto, děti, manželku, peníze, kamarády. Změnu si neumí ani představit, i když beze změny nic není. Každý prošel narozením, dětstvím, pubertou, dospělostí, to je neustálá změna. Nikdy by nedošel až sem, kdyby k tomu nedošlo. Konstantně se děje změna a my tomu říkáme realita a na to jsme přilepení. Člověk je blázen, proto mysl je vyloženě blázen iluze, štěstí, zdraví, radost, smutek. Všichni lidi mají stejnou věc. Takto jsou upanišady pro nikoho. Upanišady jsou pro toho, kdo tento mrak odstranil. Každý má ale za cíl života užívat smysly. Pokud se to nezmění, tak se cesta poznání nestane. Musí přijít nějaká situace, důvod, facka, která to otočí. Proto poznání Brahmy, není pro každého člověka. Iša avasjam idam sarva jatkimsa jagatyam jagat. To co považujeme v celém procesu je jenom Brahma. Jako všichni jedou ve vlaku, ať už sedí, stojí nebo jsou v jídelním voze, všichni jedou. Všech co jsou ve vlaku, se to týká stejně. Podobně kdokoliv, cokoliv, co je v celém vesmíru je pouze Brahma, Iša. Z toho vyplývá spousta věcí a povazování já a můj za realitu je bláznivost a ignorance ve které je namočený svět. Tena tyaktena bhunjita ma grdhah kasya, to už je taková rada. Pokud je vše v pohybu a vše je jen Brahma, tak zbývá jen odevzdat já. Já nejsem, najednou mrak před sluncem není, mizí. Když to mizí, tak když není já, není můj ani mě ani náš, nic z toho není. Když nic z toho není, mě a můj není, tak nemám důvod cokoliv vzít a pociťovat, že to je moje. Moje to není, slovo můj neexistuje. Vše je Brahma, v tom je ten rozdíl mezi dualismem a ne-dualismem. Dualismus řekne ve všech je Bůh, ale ne-dualismus řekne, vše je bůh, to je ten rozdíl. Vnímání jakékoliv existence je už dualismus. To je základní předpoklad k tomu, aby fungovala mysl. Ta nemůže fungovat bez dualismu a identity. Pokud není identita, tak procítění světa a života ani neexistuje. Védánta říká, že identita není, je jen Brahma. Tak co dělá identita celý život od narození až do smrti? Jen hrabe a přitahuje k sobě peníze, lásku, bezpečnost, ochranu. Vše jen bere a krade z okolí. Stejně jako vzal výplatu. „Ale já dávám práci“. Dává, bere, neustále vše cítí oddělené. Iša upanišad říká grdhah kasya – to je jako ten sup. Sup lítá vzduchem divá se na mrtvoly a pak je sežere. Pokud se něco nehýbe, tak přiletí a sežere to. Člověk má také takovou tendenci, sbírá, co může. Verš říká, nic se nemá brát pro svůj prospěch a uspokojení smyslů. To znamená, žít pro vlastní smyslová naplnění není zapotřebí, protože všechno je Brahma. Stejně jako před zahajující modlitbou bylo řečeno, že vše je jedno. Takže není potřeba hromadit, brát, krást a žít podle smyslových orgánů. Filosofie Védánty není pro toužícího mládence s rodinou a ambicemi, který je zamotaný do smyslových požitků. Tato filosofie je pro vajrági, kteří jsou schopni najít to, co je za myslí. Pro ty, kteří chtějí vidět mimo hmotný svět. To není pro uživatele světa. To je jen pro ty, kteří chtějí poznat konatele světa. Vajrágja je utrpením, kdy člověk nechápe co ten svět je. To je trápení a ne každý ho má. Kdo ho má, pro toho to je. Kdo ho nemá, pro toho to není zapotřebí.

Ájurvédská Univerzita Praha

Vážení čtenáři,
Ájurvéda ášram je velmi malá nezisková organizace, která má za cíl přeložit staré spisy - původní literaturu ZDARMA ke čtení on-line na internetu ve všech evropských jazycích. Všichni pracujeme zadarmo, ačkoli vznikají náklady spojené s tvořením textů a komentářů. Uvítáme Váš příspěvek v jakékoli výši.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Praha - 5719620/5500,Swift: RZBCCZPP, IBAN: CZ1155000000000005719620
Děkuji
Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Prem Sagar