Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE VÉDANTA DARŠAN-

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
iša upnišad,-ईशावास्योपनिषत् īšāvásjopanišat, (S.-1, Ch.-1, V.-0)

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥१॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

oṃ pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate ॥pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate ॥1॥oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ॥

Dokonalost (plnost, úplnost)."Purnam" = úplný. "Adah" = tamto. "Purnamadah" = "tamto" je úplné. "Idam" = "toto". "Purnam Idam" = Toto je také úplné. "Toto" označuje "Átman". "Purnat" = z (tamtoho) úplného odvolávajícího se na "Nejvyšší Duši". "Purnam" = (toto) úplné odpovídající "Individuální Duši". "Udachyate" = "vyplynulo" nebo vzešlo. To znamená z "Nejvyšší Duše" (která je úplná sama o sobě) tato "Individuální Duše" (úplně) vzešla. Purnat Purnam Udachyate = z "Nejvyšší Duše tato Individuální Duše vzešla. Purnasya = z Úplného odkazujícího na "Nejvyšší Duši". Purnam = úplné odkazující na "Individuální Duši". Aday = dát pryč (například dát pryč úplnost (celistvost) z "Nejvyšší Duše" nebo z "Individuální Duše". Purnam eva vashishyate = zůstane pouze úplnost.

Plnost (dokonalost). Tam je plnost (dokonalost), tady je plnost (dokonalost). Z plnosti (dokonalosti), plnost (dokonalost) se rodí. Odeber plnost (dokonalost) z plnosti (dokonalosti) a zůstane plnost (dokonalost) sama.


Komentář: Iša upanišad začiná modlitbou púrnamadah-púrnamidam a končí óm šánti, šánti, šánti. Každá modlitba začíná posvátnou slabikou Óm, která má jen jeden znak, ale jsou to tři písmena, A, U, M. „A“ a „U“ dohromady zní jako písmeno „Ó“ a proto často píšeme Óm. Význam slabiky Óm si můžeme představit jako dnes již neexistující staré telefonní budky s ručním vytáčením. Když se telefonovalo do Prahy tak se muselo nejdříve vytočit předčíslí 02. Óm je takové předčíslí spojené s buddhi. V posledním verši sámkhji bylo vysvětleno, že buddhi (intelekt) je první krok k projevu átmy do života. Z buddhi (intelektu) se rodí ahamkár ve kterém je sattva, radžas i tamas. Všechny tři guny jsou skryté v buddhi. Každý projev je dílem agni. V intelektu je skryt kompletní projev, akorát dozrávání má svá pravidla, vyžaduje čas a prostor, aby se vše vyvinulo. V rámci různých etap vývoje vypadají tvary různě. Poslední tvar vypadá úplně jinak než počáteční. Buddhi (intelekt) je prvním projevem átma a v následující fázi vzniká ahamkár, vytváření já a můj. Čas je jen jeden, a pokud člověk neustále cítí já a můj, nic jiného se tam už nevejde. V jednom čase může být jen jedna věc. V daném čase může být buď buddhi nebo ahamkár. Za normálních okolností buddhi není, intelekt není. Za normálních okolností je ahamkár a díky ahamkáru je buddhi utlumeno, přimáčknuto. Stejně jako když spadne mince na zem a nechcete, aby ji někdo viděl, tak na ni šlápnete a jen vy víte, že tam je. Podobně i buddhi je takto utlačeno ahamkárem. Potom se k němu nejde dostat. Buddhi (intelekt) takto nemá šanci. Stejně jako když chceme vidět slunce, které je zakryto mraky. Mrak říká: „Já jsem dnes slunce“. A my slunce nevidíme“. Pokud chceme vidět slunce, musíme jít tam, kde nejsou mraky. Nebo udělat skrz mraky tunel a potom můžeme odhalit, že je tam slunce. Podobně jako se vytáčelo číslo 02 pro volání do Prahy, stejně tak je Óm zvukem, kterým se spojuje existence se svým buddhi, tedy spojování se s vlastním původem. Óm se dá vyslovit pomocí dutiny ústní, jazykem, nosem. Jogín ve své praxi tento zvuk vytváří směrem zespoda přes muladhára čakru až nahoru k sahasrára čakře. Zvukem Óm se zvedá celé tělo, celá existence. Minimálně od pupku se dá velice jednoduše vytvořit zvuk, i pro lidi, kteří nejsou jogíni. Tento zvuk podporuje celé tělo a spojuje se s akášem. Taková modlitba je jako když dživátma telefonuje s paramátmou. Dživátna musí nejdříve vytočit mezistátní předčíslí a tím je Óm. Óm je vesmírný a jediný zvuk. Púrnamadah to jsou dvě slova. Púrna znamená celý, plný, kompletní. Adah to jsou prostorové pojmy. Adah znamená vzdálený prostor, idam znamená blízký prostor (tady a tam). Tam je komplet i tady je komplet. Tento komplet je vyrobený z tamtoho kompletu a to se dá říct i obráceně. Obě jsou kompletní a jeden je produkt a odraz od druhého kompletu. Púrnasja je skloňování v sánskritu, které vyjadřuje směrem od kompletu. Púrnamádájaja, adaja znamená dát odevzdat. Když z kompletu je komplet odebrán, odstraněn, vyčleněn, tak purnam éva vašišjaté, tak zase zpět zůstane ten komplet. Když se z kompletu odebere komplet, tak zůstává neustále komplet. Óm tímto znamená „tat tvam asi“, to znamená nitja, věčně. To znamená jeden kus, a co může být je jen jedna jednota a ta jednota je takového charakteru, který nelze nikdy pochopit jako hmota. Protože tento princip je, že když se z toho něco vytáhne tak něco bude chybět, to je základ fungování hmoty. Ale u vesmírného věčného Brahmy, to takhle neplatí. Tam platí nekonečné. Může se odebrat úplně vše, ale vše zůstane. Tímto principem je Brahma a jeho uznáním a vzpomínáním je tato modlitba. Nakonec je opět óm šánti, šánti, šánti. To překládáme jako mír, mír, mír. Ale slovo mír známe jako válka a ne-válka (mír). Prosazování jednoho na úkor druhého je válka. Někdy pušky, někdy letadla, někdy slova, někdy myšlenky, ale pořád se válčí. Tímto se říká, že není potřeba války. Když já a můj není, tak žádná válka není. Kdo to dělá, jak a čím, vše je to Brahma. Toho uznáním jako jednoho jediného, automaticky zaniká já a moje. Tak zbyde jen Brahma a jen mír. Tam je vidět buddhi a átma. Tam už je vidět procítění paramátma. Když telefonujete do Prahy a zadáte předvolbu 05, tak mluvíte s maminkou a ona mluví na vás. Vedle v budce lidé mluví, kouří, popíjí a vám je to vše jedno. Vy jen komunikujete s maminkou na telefonu a prožíváte její přítomnost v prostoru, kde momentálně stojíte. Jako byste zkrátili vzdálenost mezi Prahou a Ostravou. Máte pocit, že jste se setkali. To co se stalo během té doby, když vám někdo z kabelky ukradne peníze, toho jste si ani nevšimli, protože jste si ani neuvědomili, že máte kabelku a peněženku. To si uvědomíte, až když zavěsíte telefon a jste zpět v můj a já. Takže upanišady, to je komunikace dživátma a paramátma. Proč by někdo volal? Protože tam má maminku a myslí na ní. Dnes má narozeniny a oslavu. Nemůže přijít, tak musí alespoň zavolat. Když tato situace nastane, tak zajde do budky a zavolá. Ale když neví, že má maminku, ani neví, kde bydlí, tak volání do Ostravy nikdy neproběhne. Nikdo nebude volat. Podobně upanišady a paramátma není pro každého, kdo nemá v samskárech Ostravu. V samskárch není rozpoznat buddhi, átma, paramátma. Takto upanišady nejsou pro každého, jen pro toho komu je to dané. Obyčejné okolnosti života k tomu nikdy člověka nepřitáhnou. Proč volat do Ostravy, když si tady můžu dát kafe? Musí vzniknout speciální situace, potřeba zavolat. Ne každý má tuto možnost a potřebu. Ten kdo tuto schopnost a nutnost má, pouze tento kandidát se může dostat k upanišadam. Každému je dán ahamkár ať si žije a hraje. Má uši, nos, ať nakupuje a dívá se do výlohy. At dělá věci, které mu nabízí smysly. Hmyz, zvíře, člověk. Všichni jsou vybaveni smysly a myslí. Proto není potřeba jít hledat boha. Je dost jiných zájmů, které jsou dost dobré. Ale přece někdo boha hledá, protože má svou Ostravu, svůj samskár, protože mu to nedá pokoj a chce komunikovat. Komunikace s Brahmou je písmo Óm. Tato mantra je modliba před zahájení učení Iša upanišad. Iša upanišady je vzdělávání. Upanišady nejsou ke čtení a poslouchání, jsou ke vzdělávání. Vzdělávání je něco jiného než poslouchání a čtení. Vzdělává se o poznání Brahmy.

Ájurvédská Univerzita Praha

Vážení čtenáři,
Ájurvéda ášram je velmi malá nezisková organizace, která má za cíl přeložit staré spisy - původní literaturu ZDARMA ke čtení on-line na internetu ve všech evropských jazycích. Všichni pracujeme zadarmo, ačkoli vznikají náklady spojené s tvořením textů a komentářů. Uvítáme Váš příspěvek v jakékoli výši.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Praha - 5719620/5500,Swift: RZBCCZPP, IBAN: CZ1155000000000005719620
Děkuji
Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Prem Sagar