Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE PÁTANDŽALI JÓGA SUTRA -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
समाधिपाद,-1.Samādhi Pāda, (S.-0, Ch.-1, V.-2)

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

jóga čitavṛty nyrodhaḥ.

Definice jógy 

Jóga
je zastavení [
niródha]
sklonů [
vritti]
mysli [
čitta ].Komentář

Hned ve druhém verši předkládá Patandžali pojem ČITT-VRITTI. Čitt se chápe jako mysl a VRITTI se chápe jako jeho tendence, jeho povaha, sklony, instinkty. VRITTI se chápe vždy vůči referenci. Odráží se, porovnává se s vlastní referencí například radostí, smutkem, touhou ... Sklony mysli  při projevení např. radosti a smutku vyžadují referenci, o radosti a smutku rozhoduje posouzení podle naší vlastní reference. Po poměření pak například říkáme dobrý nebo špatný, chci nebo nechci, smutek nebo radost ... To vše je ČITT-VRITTIkterá obsahuje veškeré tendence lidské mysli. Je to kompletní psychologie, tedy ČITT-VRITTI. A věda by pak byla ČITT-VRITTI VÉD, což by znamenalo psychologii jako vědu. Takže stav JÓG (sjednocení) zastaví všechny instinkty, tendence mysli.

Každé slovíčko můžeme zkoumat. Je třeba rekapitulovat večer to, co se stalo během dne, kolikrát a jaké konkrétně tendence nás ovládly. Možná jsme se dnes vůbec nesetkali se smutkem, touhou. Zkoumat, jak se projevila ČITT-VRITTIČITT u sebe. Zkoumat, jak se projevila čitt u druhých. Patandžali je dobrou nápovědou, jak žít. Zbavujeme se problémů, stáváme se šukšma (subtilní, jemní, pronikavý). Dokonce i při dohadování v rámci rodiny, v práci ... můžeme uvažovat o čitt. Rozpoznáním ČITT-VRITTI (tendencí mysli, jejích pramenů) získáváme vhled a pak na její projevy nahlížíme z nadhledu. Žít nad věcí je nejjednodušší klíč ke spokojenému životu. Tím, že se dokážeme podívat na ČITT-VRITTI je velice uspěšná a pravdivá sádhana (praxe), přitom pozorujeme okolí, reagujeme, abychom nebyli asociální přesto vnitřně cítíme ČITT-VRITTI okolnosti.

Dá se říci, že strach je stres. Strach se bez stresu nezrodí.

Když člověk začne vnímat ČITT-VRITTI a začne se jako ajurvédař zabývat i pulsem, pak vidí puls jako chodícího člověka - celého živého člověka, který chodí, sedí, jak se on cítí, jen jako krok, který ten puls ukáže, ukáže ČITT-VRITTI. Puls není nic jiného než zrcadlo ČITT-VRITTI.

ČITT-VRITTI je kouzelná věc. A  když se člověk více vloží - pak vleze do prány, do zažívací soustavy, financí, rodinného stavu, do všeho může člověk vlézt. Kdo je schopen se podívat do ČITT-VRITTI má pak dokonalý nástroj jak proniknout do druhého.yoga  [jóga] = spojení, doslovně se spojit, z kořene judž, který znamená spojit nebo sloučit;

stejně jako ponoření, pohlcení, oddání se = samadhi [samadhi];

chitta [čitta] = od vědomí, pole mysli;

vritti [vrriti] = funkce (výkon, konání), činnosti, výkyvy, změny formy pole mysli;

nirodhah [nirodhah] = kontrola, řízení, směrování, ovládnutí, sloučení, koordinace porozumění, uklidnění, tišení, odložení stranou;Ájurvédská Univerzita PrahaVýklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Verse / Admin Komentar