Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE Bhagavad Gíta -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
Bhagavadgita,-अर्जुनविषादयोगः arjunaviṣādayogaḥ, (S.-1, Ch.-1),

Verš.-3

पश्यैतांपाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतींचमूम् । व्यूढांद्रुपदपुत्रेणतवशिष्येणधीमता-३॥

paśjaitāṁ pāṇḍuputrāṇāmāčārja mahatīṁ čamūm vjūḍhāṁ drupadaputreṇa tava śiṣjeṇa dhīmatā 1-3

Saňdžaja je ohromenपश्य paśja (2nd imperative act. *pas) = zři! sleduj! viď!; एैतां aitāṁ (f. acc. sg.) = ten; पाण्डुपुत्राणाम  pāṇḍuputrāṇām (m. gen. pl.) = ze synů Panduových; आचार्य āčārja  (voc.) = Ó Mistře, Ó Učiteli, (vztahuje se ke starému válečníkovi Dronovi, který dával instrukce mnoha válečníkům na obou stranách bitvy); महतीं mahatíṁ (f. acc. sg.) = velký, mocný; चमूम् čamūm (f. acc. sg.) = vojsko, divize válečníků; व्यूढां vjūḍhāṁ (f. acc. sg. p. pass. participle vi *vah) = seskupení, uspořádaní do bojové formace; द्रुपद drupada = Drupada, otec Dhṛaṣtadujumna, který je velitel Pandavova vojska. Jméno znamená prudký krok; पुत्रेण putreṇa (m. inst. sg.) = synem, tj. Dhṛaṣtadujumna, jehož jméno znamená odvážná nádhera nebo odvážný majestát; तव tava (gen. sg.) = tebe; शिष्येण śiṣjeṇa (m. inst. sg.) = být studentem, jako student;  धीमता dhímatā (m. inst. sg.) = moudrým, inteligentním.Prém:

Dráhý Pane, hleď na tu mocnou armádu synů Pánduových, uspořádanou k boji tvým zběhlým žákem, synem Drupady. ||1-3|| 
Kostič:
Pohleď, učiteli, toto Pádavů vojsko jest mocné, seřazené je tvým žákem, Drupadovým moudrým synem.

Komentář Govind:
Takže Durjodhana přišel za Dronáčárjou a říká: „Drahý pane učiteli, v hlavě mám pochyby, jestli budete bojovat. Pane, dívejte se na mocnou armádu synů Pandavů. Podívejte se, s kým budete bojovat. Jsou to vaši oblíbení žáci. Ano, to je situace Durjodhany, který říká: “Vy budete bojovat pro mě. Kdo stojí naproti, proti tomu budete bojovat. Hleďte na mocnou armádu Panduových synů.” Na protější straně byl Drupada a jeho uspořádaná formace. Na protější straně je Bhíma jeden z pěti Panduů.
Bhíma byl silný bojovník. Bhíma byl od boha Váju. Každý z bratrů byl od nějakého z pěti živlů, Bohů, a proto měli velkou moc. Každá osoba měla nějakou výjimečnost, dovednost, ale to najdeme v Mahábháratě. Na internetu si můžete poslechnout různé příběhy z Mahábháraty. Dozvíte se více o tom, kdo je Bhíma, Judisthira, Ardžuna, Kunti.


Ájurvédská Univerzita Praha

Vážení čtenáři,
AUP je velmi malá nezisková organizace, která má za cíl přeložit staré spisy - původní literaturu ZDARMA ke čtení on-line na internetu ve všech evropských jazycích. Všichni pracujeme zadarmo, ačkoli vznikají náklady spojené s tvořením textů a komentářů. Uvítáme Váš příspěvek v jakékoli výši.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Praha - 5719620/5500,Swift: RZBCCZPP, IBAN: CZ1155000000000005719620
Děkuji
Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Prem ==> Admin Marci==>