Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE SUSHRUT SAMHITA cz

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
2.nidānasthānam २. निदानस्थानम् ,-1.vātavyādhinidānam १. वातव्याधिनिदानम् , (S.-2, Ch.-1, V.-5-8)

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्राब्रवीद्भिषजां वरः |स्वयम्भूरेष भगवान् वायुरित्यभिशब्दितः ||५|| स्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच्च सर्वगत्वात्तथैव च |सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोकनमस्कृतः ||६|| स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम् | अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षः शीतो लघुः खरः ||७|| तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च |अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट् ||८|| आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधानगुदालयः |९|

tasya tadvacanaṁ śrutvā prābravīdbhiṣajāṁ [1] varaḥ | svayambhūrēṣa bhagavān vāyurityabhiśabditaḥ ||5|| svātantryānnityabhāvācca sarvagatvāttathaiva ca | sarvēṣāmēva sarvātmā sarvalōkanamaskr̥taḥ ||6|| 1. ‘jagāda bhagavānr̥ṣiḥ’ iti tāḍapatrapustakē pāṭhaḥ| sthityutpattivināśēṣu bhūtānāmēṣa kāraṇam | avyaktō vyaktakarmā ca rūkṣaḥ [2] śītō laghuḥ kharaḥ ||7|| 2. ‘śītō rūkṣō laghuścaraḥ(laḥ)’ iti tāḍapatrapustakē pāṭhaḥ| tiryaggō dviguṇaścaiva rajōbahula ēva ca | acintyavīryō dōṣāṇāṁ nētā rōgasamūharāṭ ||8|| āśukārī muhuścārī pakvādhānagudālayaḥ |9|
wwt san--cz
तस्य tasya = jeho तद्वचनं श्रुत्वा tadvacanaṁ śrutvā = nasloucháni प्राब्रवीद्भिषजां वरः prābravīdbhiṣajāṁ varaḥ odpovedel nejvetši ze všech lečitelu स्वयम्भूरेष भगवान् svayambhūrēṣa bhagavān = sám se vytvařejici bůh वायुरित्यभिशब्दितः vāyurityabhiśabditaḥ = Vayu považovan za slovo zvuk स्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच्च svātantryānnityabhāvācca = svobodný सर्वगत्वात्तथैव च sarvagatvāttathaiva ca = všudepřitomný सर्वेषामेव सर्वात्मा sarvēṣāmēva sarvātmā = kořen ve vesmiru,vládce doš सर्वलोकनमस्कृतः sarvalōkanamaskr̥taḥ = celý vesmir se mu klaní स्थिति sthiti = vznik a smrt je v jeho rukách उत्पत्ति utpatti = vladce doš विनाशेषु vināśēṣu = rozpad भूतानाम् bhūtānām = vše žijicí एष कारणम् ēṣa kāraṇam = (Vayu) je duvodem अव्यक्तो avyaktō = imperceptible व्यक्तकर्मा च vyaktakarmā ca = and has (visible) manifestations (due to its actions) रूक्षः rūkṣaḥ = Dry शीतो śītō = Cold लघुः laghuḥ = Light खरः kharaḥ = Rough तिर्यग्गो tiryaggō = follows oblique course द्विगुणश्चैव dviguṇaścaiva = with two Gunas (two characters of Sound and Touch) रजोबहुल एव च rajōbahula ēva ca = and predominance of "Rajas" अचिन्त्यवीर्यो acintyavīryō = inconceivable दोषाणां dōṣāṇāṁ = Doshas' (Vata, Pitta and Kapha) नेता nētā = leader रोगसमूहराट् rōgasamūharāṭ = king of groups of diseases आशुकारी āśukārī = instantaneous मुहुश्चारी muhuścārī = frequently moving पक्वाधानगुदालयः pakvādhānagudālayaḥ = situated (located) in Pakvasaya (Large intestine) and Guda (Rectum)

Vátové potíže

Pan Dhanvantari nejlepší bhišak (ájurvédař) odpovídal na otázku Sušruta: "Tento váju je bhagván (nejmocnější síla), je svobodný v konání, je neustálý a všudepřítomný. Říká se tomu svajambhú, tzn. o sobě sám si rozhodující. Ve všech bytostech a v rostlinách je přítomný ve formě příčin a konání. Život všech bytostí, jejich vznik a smrt je v rukách váju. A proto se mu celý vesmír klaní. Ikdyž je neviditelný, jeho konání je viditelné. 

Konání váju jsou:

vysušit, ochladit, ulehčit, drsnit, pohybovat ve všech směrech, vytvářet zvuk a dotek, má dominující radžas, má neomezenou sílu, vládce dóš (dóš dhátu mal - metabolismu).

Váju je korunou pitt-kaf a rakt atd. nemocí. Je velmi rychlý a ikdyž je ve vyváženém stavu, je v neustálém pohybu. Jeho sídlem je tlusté střevo a konečník. Komentář

Verš naznačuje, že všechno, co je živé i neživé, je neustále v pohybu. Tento pohyb je jejich život. Jinak řečeno každá funkce vyžaduje určitou energii a sílu, která posouvá jeho konání na časové ose v rámci udržení života. Jinak řečeno váju je prostě život. Je obtížné poznat funkčnost váju, důvod proč to tak dělá, že je nekonečný a sám si rozhoduje. Protože vajú je pouze nástrojem, konatelem je čétna nebo-li prán. Což zahrnuje psychické a duchovní faktory.

Dnes často slyšíme, že vzduch, který fouká okolo zeměkoule je řízen teplem a chladem, tlakovou níží a tlakovou výší. A co pak určuje tlakovou níži a tlakovou výši? Kdopak určuje přemístění tepla a chladu? Opět je to vzduch s externími vlivy (jako měsíc, slunce atd.).

Vzduch je tedy příčinou tepla, chladu a tlaku. Vzduch je příčinou pohybu. Je to král, který si dělá, co chce. A tomu, kdo si dělá, co chce, vždy říkáme svajambhu. Svajam = sám, bhu = tvoření. Váju je sám příčinou, sám je konatelem a sám je zdravím a sám je nemocí.
Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
AUP Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: info@ajur.cz
JanaK, Bohemka, Sn-En-Cz,*Nadrazi*, Admin cz