Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE SAMKHYA DARSHAN -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
samkhya sutra,-Vishayadhyaya, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिः अत्यन्त पुरुषार्थः ।

atha trividha-duḥkh-átjanta-nivrttih atjanta purušárthaḥ ।

Navrhovaný konatelatha = teď, slova příslibu oznamované při iniciaci, trividha = trojitý; duḥkha = utrpení, bolest, nemoc, smutek; atjanta = až do konce, úplně; nivṛttiḥ = ustání, zbavení se; atjanta = až do konce, kompletně; puruša = osoba, muž činu, konatel (karaka); arthaḥ = cíl, důvod, zájem, smysl, touha.

Teď si promluvíme o absolutním ustání tří druhů existence utrpení, které jsou nevyhnutelnou součástí lidské existence.


Komentář: Atha - tímto slovem se oznamuje, že něco důležitého bude řečeno, něco absolutně respektovaného a pravdivého. Dukha znamená bolest, utrpení, nemoc, smutek. Atjanta je celkový, kompletní, Nivritttih je odpoutání od Puruš. To znamená odpoutání do konatele, osoby, duše, ducha, faktoru zodpovědného za život, příčinu života. Ve védské kultuře máme 3 příčiny: Adjatmik - to znamená lokalizovaná nemoc, která má původ v duševní energii, vitální enrgii, je způsobená dóšami, gunami, manóvritti, manógunami a manifestuje se prostřednictvím vát, pitt a kaf v dhátu a fyziologii. Adibhautika znamená nemoc nebo zranění, které je externí (nehody, hmyz atd.), ale je lokální. Adidevika je přírodní katastrofa ve velkém měřítku jako zemětřesení, epidemie.

Ájurvédská Univerzita Praha


Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Verse