Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE PÁTANDŽALI JÓGA SUTRA -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
समाधिपाद,-1. Samādhi Pāda, (S.-0, Ch.-1, V.-1)

अथ योगानुशासनम् ॥१॥

atha joganušasanam

Nyní [atha] řád [anušasanam ] jógy.Nyní [atha]

řád [anušasanam]

jógy.Komentář

Patandžaliho jógasútry sepsal Kapil podle slov Patandžaliho. Spis se jmenuje "Patandžali jógasútra".

Použité symboly a formáty:  

Čtení spisů je důležité. Verše jsou koncentrované myšlenky, které by měly čtenáři dávat smysl.

Pokud je význam nejednoznačný, pomáhají k pochopení obsahu kulaté závorky ().
Hranaté závorky [] slouží k zápisu sánskrtského verše.
Slova v kurzívě jsou sánskrtské výrazyatha [atha] = teď, v tuto příznivou chvíli; naznačující přechod na toto cvičení a snahu, činnost po předchozí přípravě; naznačující požehnání v tuto chvíli přechodu;

yoga [jóga] = z jógy, spojení (jednota); doslovně se spojit, z kořene yuj [judž], který znamená spojit nebo sloučit; stejně jako ponoření (pohlcení, oddání se) samadhi;

anu [anu] = v rámci nebo následující tradici; znamená následující po něčem jiném, v tomhle případě předchozí přípravě;

shasanam [šasanam] = výuka, disciplína, školení, vyučování,výklad, vysvětlení;

anushasanam [anušasanam] = podléhající, pod vedením;Ájurvédská Univerzita PrahaVýklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Verse / Admin Komentar