Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE Joga Vašitha -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
योग-वासिष्ठ Yoga-Vāsiṣṭha / वैराग्यप्रकरणं vairāgyaprakaraṇa,-Sarg 1, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च ।यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ॥ १॥

yataḥ sarvāṇi bhūtāni pratibhānti sthitāni ca ।yatraivopaśamaṃ yānti tasmai satyātmane namaḥ ॥ 1॥

aयतः = since; सर्वाणि = all; भूतानि = being;  प्रतिभान्ति = manifestation;  स्थितानि = being placed, depending;  च = and ।यत्रैवोपशमं =  merged in; यान्ति = included; तस्मै = such; सत्यात्मने = true soul; नमः = salutation ॥ १॥**a
Komentář:

aÁjurvédská Univerzita Praha


Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Luky