Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE Joga Vašitha -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
योग-वासिष्ठ Yoga-Vāsiṣṭha / वैराग्यप्रकरणं vairāgyaprakaraṇa,-Sarg 1, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च ।यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ॥ १॥

yataḥ sarvāṇi bhūtāni pratibhānti sthitāni ca ।yatraivopaśamaṃ yānti tasmai satyātmane namaḥ ॥ 1॥

Pozdraveníयतः = od doby; सर्वाणि = vše; भूतानि = bytí;  प्रतिभान्ति = projevení;  स्थितानि = záviset;  च = a ; ।यत्रैवोपशमं =  sloučit; यान्ति = zahrnovat; तस्मै = takový; सत्यात्मने = opravdová duše; नमः = zdravit ॥ १॥**Om, pozdravena budiž samojediná realita, z níž vše vyvstává, skrze níž dochází k projevu, na níž je vše závislé a ve kterou vše zase vyhasíná.
Komentář:

Například Bahagavadgíta má kapitoly - sargy. Zde jsou také a první je Vajrágja prakaranam, která má uvnitř menší kapitoly. Na úvod spisu je dobré si uvědomit situaci, pozici spisu i člověka. Při každém konání, větším i menším, je dobré si uvědomit situaci, která nastává. Když jde člověk na záchod, ví jak se otevírají dvěře, jaké má kalhoty, jestli je záchodě toaletní papír, atd.. Takto člověk každou činnost, kterou vykonává, nejprve poznává, seznámí se s ní. To je automatické a běží to samo. Teď se řeší známé slovo vajrágja. Vasištha Rámovi vypráví a první, co příchází pro uvědomění je verš hovořící o tom že vše v jakékoliv podobě, vše ve vesmíru aranžované je neseno átmou, které se tímto zdraví.

 

Existuje jenom vesmír, on musí být něčím naplněn. Například bramboru dělá něco bramborou - to ji dělá existencí brambory. Když se říká vesmír, také v něm musí něco být. Co je uvnitř. To jsme my. Jak tyto předměty existují ve vesmíru? Podobně jako molekuly v bramboře. O své existence tyto částečky ani neví. Sacharidy v bramboře prostě jsou. Jaký jejich život? Je to jen služba pro brambory, sacharid nežije sám pro sebe, žije jen pro bramboru. Stejně tak ve vesmíru, planety, vody, hory, peníze, vše žije pro vesmír, ne pro sebe. Strom nejí svoje ovoce. Kráva nepije svoje mléko. Nic nežije jen pro sebe. Život je tedy jen službou pro vesmír. Vesmír vše obdrží a žije jenom on. My cítíme, že něco vlastníme, je to moje, používáme já, mě, můj, což je vše falešné. Pocity, se kterými člověk konstantně žije, že je to moje, je falešné. Člověk je jen sluha a vše je Brahmy. Toto si uvědomit.

Všechny projevy, kde jsou umístěny, čím jsou neseny, takového Paramátma zdravím. Zní v prvních verších, ještě dříve, než začne spis. Uvědomění si konání, které nastane. Já, mě, můj neexistuje, je iluzí, existuje je vesmír. 

Lidé se snadno nechají běžně snadno rozhodit od lidí, kteří okolo mluví. Někdo pochválí a člověk se cítí důležitý, že je něčím. Potom konání s takovým pocitem je celé falešné. I jméno, které člověk nosí vymyslela maminka. Já to nejsem. Tomu se říká uvědomění. Naopak být namočený do emocí je prožívat to, co neexistuje. Nic lepšího a horšího neexistuje. Pokud se něco hodnotí, vzniká dobré, špatné, pozitivní, negativní, to vše ale neexistuje. Neexistuje nic krásného ani ošklivého, to jsou jen emotivní falešné vyjádření.Ájurvédská Univerzita Praha


Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Luky