Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE Joga Vašitha -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
योग-वासिष्ठ Yoga-Vāsiṣṭha / वैराग्यप्रकरणं vairāgyaprakaraṇa,-Sarg 1, (S.-1, Ch.-1, V.-2)

ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः ।कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥ २॥

jñātā jñānaṃ tathā jñeyaṃ draṣṭā darśanadṛśyabhūḥ ।kartā hetuḥ kriyā yasmāttasmai jñaptyātmane namaḥ ॥ 2॥

Poznání

Ono je znalcem, poznání a vším, co má být poznáno. Ono je vidoucím, viděním a vším, co má být viděno. Ono je konatelem, příčinou a následkem, proto pozdrav tomu, co je poznáním samým.
Komentář:

První tři verše jenom zdraví, aby došlo k tomu velkému uvědomění - být si vědom vlastní pozice, toho, že existuje jenom vesmírné. Netrvat na já, mě, můj, na falešném. Uvědomit se. Proto znát něco nestačí. To, co člověk pouze zná pro skutečnost nemá význam. Například růst, má několik fází. Rostlinky mají svoje fáze jako semínka, klíčky, malé rostlinky, velká rostlina, strom, květy, plody. Vše není současně projeveno, ale dozrává postupně, pořád dochází k proměně. Malé batole pozná, když se na něj kouká maminka, hýbe nohama, rukama, pusou, jazykem. Vyvíjí se, začne chodit, poznává hračky, něco drží, například dudlík, bez kterého pláče. Naučí se slova, která používá. Ve škole začne počítat. Naučí se také lhát, aby nebylo vynadání. V dospělosti se rozroste i rozum, najde se práce, rodina, přijde dítě, může přijít rozvod. Potom se najde jógový učitel, který najednou řekne nemysli na nic. Sleduj dech. Hledej, kdo to dýchá. Jak velký je ten, kdo dýchá. Kolik má centimetrů? Kdo slyší vyprávění, jak je veliký a kde je? Uvědomit si to. Manžel nebo bohatství se na józe nenajde. Jde pouze a jen o uvědomění. 

 

Uvědomit si verš, že vše, co je existující ve vesmíru a nesené velkým átmou, toto zdravit a klanět se tomu. Potom přichází pocit mókš, osvobození. Když člověk někam jede, uvědomí si, že má klíče, auto, tašku, potom je v pohodě a ví, že cesta bude v pořádku. Pokud si člověk uvědomuje situace, které koná, nebo dokonce, že existuje jenom vesmír, je svoboda. Takový vesmír se zdraví. Molekula se cítí jako součástí brambory, člověk se cítí jako součástí existence vesmíru. Jsem vesmírem. V první řadě výuka Vašišty začíná tímto uvědoměním, prožitím vesmírné situace.

 

- Jde jen o uvědomení, pokud to člověk nedělá, vyklouzává mimo. Touhy jsou neustále k dispozici vedle kolejí a tahají k sobě, aby se vykolejilo. Toho se vyvarovat, nebrat v úvahu dobré a špatné. Mimo koleje znamená vykolejení vlaku. V životě nemít uvědomění znamená problémy v životě. Mimo koleje je havárie. Takto lidé každo denně vytváří havárie se svým okolím, vykolejují. Havárie znamená neuvědomění. A proto musí být uvědomění neustálé a nepřetržité. Stačí jenom na chvilku zapomenout a hned je havárie, jako v autě, když je mikrospánek - hned letí auto z dálnice. To pramení z připoutanosti, například být někde rychle, nerespektuje se únava, člověk jen chce něco svého za každou cenu a připoutá se na jízdu. Pokud by si uvědomoval situaci, tak při únavě zastaví na benzince, dá si svačinu, mikrospánek není, havárie není. Potom je mókš, osvobození, které drží člověka na koleji. Ulétávat do móh - připoutanosti, je velký problém. Jeho tendence je opakovat, rozrůstat, mít víc. Třeba dovolená, člověk si vzpomíná, myslí na to, chce být u moře více dní a chce a chce... To je móh, neustále se vyvíjí a pokud se nenaplní, vzniká hněv. Móh se proměňuje do kródh, lóbhu, pořád to graduje tímto směrem. Uvědomění, jak toto všechno funguje je prvním učením jógy Vašišty. Znát skutečnost, jaká je. Vždy pamatovat a uvědomit si situaci.

Já ani nevím jak vypadá já, jak je veliké, ale pořád ho považuji za něco důležitého. To je hloupost. Svět je falešný, všude se jen něco mluví, přikládá se důležitost a vše je přitom falešné. To si uvědomit, to je podstatné. To jsou první verše.Ájurvédská Univerzita Praha


Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Luky