Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE Joga Vašitha -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
योग-वासिष्ठ Yoga-Vāsiṣṭha / वैराग्यप्रकरणं vairāgyaprakaraṇa,-Sarg 1, (S.-1, Ch.-1, V.-0)

। श्रीमहागणपतिचरणारविन्दाभ्यां नमः ।॥ श्रीः ॥

śrīmahāgaṇapaticaraṇāravindābhyāṃ namaḥ ।॥ śrīḥ ॥
Komentář:

Začíná jóga Vasištha. To znamená Vasišthova jóga. V každém období, existenci je jeden dozor, podobně jako na stavbě. Co je tento dozor? To je to, co má kompletní informace od investora, jak má vše vypadat a jak má docházet k realizaci. Sám dozor nestaví, ale je ve hlavách všech pracovníků. Pokud se dům postaví, dozor zmizí, nikdo si na něj nevzpomene. Dozor realizaci vede. 

Védvjás byl v období Mahábharaty takovým dozorem. Podobně Vasištha byl tímto dozorem v období Rámajány. Všechno znali, vše vedli a komunikovali pouze se zodpovědnými osobami - s těmi, kteří realizovali. Neřešili nic s diváky, pouze se starali o ty hlavní aktéry stavby oné doby. Tito schopní dozorci měli jako zaměstnavatele samotného Brahmu. Jinak by se nedalo vysvětlit, proč vědí všechno. Například zástupce rodiny - manžel, který mluví za svojí ženu. Mluví tak, aby manželka byla spokojená, má na paměti její hlavu a přemýšlení. Takto podobně jsou Vjás, Vasištha přímými zástupci Brahmy. Vše věděli a klíčovým osobnostem komunikovali co a jak se má dít. Vlády a ministerstva mají premiéra, který zodpovídá za vládu - s ním mluví dozor. Každý vedoucí je pod dozorem investora a není tomu jinak ani ve vesmíru, který je majetkem Brahmy. Vasištha je učitel, dozor od Brahmy ve své době a vždy se staral o vládce daného období. V té době se stal příběh Rámy, který od Vasišthy obdržel výuku, tím pádem spis Jóga Vasištha je rozhovorem mezi malým princem a učitelem. Vasištha je Brahmův zástupce.Ájurvédská Univerzita Praha


Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Luky