Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE HATHAYOGA PRADIPIKA -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
,-Upadesha 1, (Ch.-1, V.-1)

श्रीआदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मैयेनोपदिष्टा हठयोगविद्या ।विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम्आरोढुं इच्छोरधिरोहिणीव ॥ १.१ ॥

Šrí ádi náthája namostu tasmai jénópadishtá hathajógavidjá vibhrádžate pronnatarádžajógam áródhum iččhóradhiróhiníva

šrí - Ctihodný; ádi-náthája - prvotní Pán, Ochránce, Mistr; namas - úcta, uctívání; astu - být; tasmai - tento; jéna - touto; upadišṭá - bylo vyučováno; haṭha-jóga - Hatha Jóga; vidjá - vědomosti; vibhrádžaté - zář; prónnata - svrchovaně vznešené; rádža-jógam - královská jóga (Rádža jóga); ároḍhum - šplhat; iččhoḥ - pro toho, kdo si přeje; adhirohiṇí - žebřík; íva - tak jako.

MODLITBA, praṇamja


Pozdraven budiž Ádinátha (Šiva), který vyložil znalosti Hatha jógy, která stejně jako žebřík vede aspiranta k nejvyšší Rádža józe.Commentary
Tomáš doplnil ..................................
Slovo ádi znamená nekonečný, vždycky, náth jako starosta, věčný starosta vesmíru. Šrí ádi náth – ctihodný ádi náth a to je synonymum pro Šivu. Šiva, který je ádi náth, to znamená ta vesmírná síla, síla která vytvořila vesmír. V józe se objevuje pojem Brahma, nebo Puruš, Višnu, Išvar, někde se objevuje Param átmá, v Čechách se objevuje slovo Bůh. Ctihodný Bůh ochránce.
Pozdravený buď ádi náth Šiva, pozdravení té síly, toho vesmírného Boha, který založil, vysvětlil hathajógu a její systém, účinky, tajemství, kompletně všechno. Hathajógu která je nejvyšší technikou k poznání, sebepoznání, k splynutí, nirvána, samádhi. Tohoto zakladatele zdravím.
Kdo to zdraví? Zdraví Svátmárám, který byl žákem velkého mistra jógína Goraknátha. Goraknáth je řetěz velkých jógínů, od učitele k žáku, je to jógový kmen, v každém kmeni je mistr a přechází po jeho smrti nebo po nominaci následovník. V jednom okamžiku to byl Gorachnáth a Svátmárám se rozhodl vše zapisovat. Než, ale začal zapisovat, pozdravil, vzdal čest pánu Šivovi, tomu kdož založil celou jógu, vysvětlil co je a co on bude dále předávat. Tato jógová technika vychází z véd, ale védy opět vychází z Boha - Brahmi, znalosti, poznání. Jak přišlo jógové poznání do lidského vědomí?
K tomu je takový příběh. Právati – Šivova žena se kdysi zeptala svého manžela Šivy – vy tady dáváte zrodit, vzniknout bytostem. Jak se ta bytost může vůbec dozvědět o vás, že jste to vy, který jste to přinesl do vesmíru, který jste vytvořil vesmír? Jakou má člověk šanci, aby mohl poznat svůj původ, odkud pochází, co je zač? Šiva se na ni usmál. „Párvatí, Ty jsi moc chytrá, když chceš vědět tak ti vysvětlím jak se někdo může dostat zpátky, jak někdo může poznat své zrození. Ne u rodičů, to je zrození v bytostech, ale átmá - duši, která neumírá se smrtí, nerodí se při narození. Narození a umírání těla s átmou nemá nic společného. Kdo tedy vytvořil átmá. Když někdo má o toto zájem, pro něj vysvětlím cestu.
Cestu vysvětlil ve smyslu osmistupňové jógy - aštanga jogy. Stupeň po stupni jako žebřík. A vzhledem k tomu, že tato technika vede k sebepoznání, splynutí zpátky do veliké vesmírné síly, jmenuje se královská jóga. Král jógy, radžajóga. V úvodu už došlo k definici, významu toho co je to jóga. Bývá to velký deficit, nepochopení mezi jóginy celeho světa, aspiranty i učiteli a cvičiteli jógy, že význam jógy většina chápe špatně. Jóg znamená spojení a je dobré, že alespoň toto zná každej. Ale čeho spojení? Čeho jóg, tady už kiksne většina učitelů a cvičitelů jógy. Protože neví čeho a tak plácají, že sloučení těla, mysli a duše je jóga. To je ta chyba.
Jóg znamená spojení to je ok, ale nikde se už nepíše čeho spojení. To už člověk musí trošku bádat. Když začneme uvažovat, tak strom je jóg, kámen je jóg, řeka je jóg, slon je jóg, prase je jóg, protože všechno je spojené. Čeho je to sloučenina. Je to sloučenina ingrediencí.
Když vezmeme například strom, strom je sloučenina uhlohydrátů CHON.. Co je to ten C? Z čeho je ten C sloučený? Sloučenina atomů. Jakého atomu? Sloučení elektronů, protonů a neutronů. Elektron je také sloučenina. Čeho? Dnešní vědci říkají že jsou to sloučeniny strun. Když jdeme dál, čeho je sloučenina struny? Takto když bádáme, co je prvotní prvek sloučenin vesmíru? Člověk je sloučený, křídlo, mysl, jídlo, kniha, počítač, nahrávka je sloučenina, jsou to sloučeniny, nic originálního není, tak co je prapůvodní - originální? To je ten originální Brahma, to je ten originální Bůh, Paramátmá, nirván, Šiva to je originální prvotní prvek ze kterého je celý vesmír vytvořený, to je ten jóg.
Když toto nepoznáme, ani nevíme co chceme dělat. My rozpoznáváme, ne že svou mysl, své tělo, svou duši nic takového, nic svého ale univerzálního.
K tomu poznání se dochází a cesta k poznání má osm stupňů, o kterých vyprávěl Šiva Párvatí, a ta Párvatí je jako symbol ženy a tak to rozkecala všem mudrcům …. Náradovi, Indrovi a dál a dál a došlo to až do lidských hlav.
Ve středověku nevím kdy přesně žil Goraknáth a jeho žák Svámárám s velikou pokorou a respektem, plným soustředěním začal jógu.
V tomto verši je skrytý výraz – pozdravení svého Ištadévy, svého učitele, svého zdroje, pramenu znalosti, každý člověk to má někde. Tím zdravením pramen teče, podváděním učitele pramen vysychá, neúctou a hrdostí před ním pramen zmizí. Princip Ištadévy je třeba znát, v hathajóze má velkou roli, protože aby něco člověk znal, není v jeho silách. Máme intelekt, máme přemýšlení, ale znalost je mimo jejich dosah. Kdyby to bylo v dosahu našeho intelektu, pak by byl každý chytrý jako opice. Ale nemůže, protože znalost je záležitostí duchovní, spirituální, respektu, požehnání splynutí, s tím je spojená. Co teď člověk může dělat, aby mohl takto splynout?
Bohužel v tomto bodě se začalo dělat spousta podvodů prodáváním dikša, manter, gurumantra. A začalo se s tím dobře podnikat. Dokonce jsem slyšel, že guru mantra se dá regenerovat, dá se prodloužit, když je zaplaceno 1000 USD ročně, může pokračovat s guruem dál. S tím Ištadév nemá nic společného.
Ištadév je pokora. Vůči komu pokora? Vůči zdroji. Co je ten zdroj? V první řadě rodiče, je to matka, otec, praotec, prababička, praděda. Ta linie kde člověk cítí, můj zdroj je támhle.

Řeknu ještě jednu věc. Tady v Evropě, je zvykem, když máme fotku dědečka, babičky, tak je to jen tvář, jen tváře mistrů, ale v indii je to jinak, nejde o tvář, tam je pýcha, emoce, city, sentiment. Ale jde o nohy. Chodidla, bačkory, boty, tam se člověk dívá a díváním se na bačkory, musí praktikant sklopit hlavu a tím mizí ahamkár, vlastní ego. Jako to bývá v indických chrámech, kdo vstoupí do chrámu, tak tam je velké množství malých kójí a tam v každé kóji je jiný bůh, pokud tam není socha tak vždycky jsou tam nějaké bačkůrky, dřevěné botičky.
K tomu přijde člověk a vidí bačkůrky, sklopí halvu a řekne zdravím vás a jde dál. V další kóji, zase vidí bačkůrky tak sklopí hlavu a pozdraví. Nechci od vás nic. Nic pro vás nemám a nic nechci, přišel jsem vás jen pozdravit. Takto člověk v chrámu prochází jednu po druhé všechny koje. My v Čechách takový chrám nemáme, tak si člověk může sednout zavřít oči a představí si dvoje bačkorky a postaví si do nich maminku, díky mamko, zdravím tě, další, zdravím tě tatínku, další. Můžeme zdravit i toho nepřítele, přítele, kohokoli, podle toho co my považujeme za důležité. Takle se člověk jenom klaní a říká zdravím vás.
To je modlitba, to je ten ritual zahajovací proces, na posbírání vědomí. Když to takto člověk prochází tak veškeré síly, které jsou spojené s naší láskou automaticky ohromě otevřou svou náruč a aspirant ať chce nebo nechce, protože už sundal víčko ze svého trychtýře, to víčko které se jmenuje pýcha a trychtýř se otevře, tak Ištadévové narvou do hlavy poznání. Aspirant ani neví jak a najednou ví, že to zná. Pak může říci se svou pýchou, já jsem to poznal, já to takto udělám. To může říct, ale je to bez jeho snahy, protože je to dar z jeho rituálu, jeho pokroku, jeho sádhnany, modlitby. Takto ten Ištadév funguje v józe a je to podstatná záležitost v józe. V prvním verši dělá Svámárám modlitbu Ištadévovi, a vidí Šivu jako svého Ištadéva S tím zahání psaní. A tak Šiva sype informace, je to takový styl života jógína kde je v první řadě motlitba, poklona a smazat své ego. To je vše co mi napadá na úvod, proč Šivovi, proč je to radžajóga.
ještě jedno slovo hath znamená tvrdý, těžký přesvědčený, přesvědčivý, pevné rozhodnutí, náročný. Tvrdý jako diamant, taková hathajóga, kde hraje roli rozhodnutí, což většina lidem chybí.
Takže začínáme s hathajógou, kde je pevná vůle, rozhodnutí, kde je plná oddanost, respekt, úcta, vděčnost. Bohužel komunistický režim škrtl z českého slovníku slova jako vděčnost, úcta, respekt takže generace naše i budoucí aní neví co jsou ty slova a praxe ta je vyloučena. Když člověk začíná cestu jógy, je třeba posbírat tato slovíčka zase zpátky. Tímto končí vysvětlení k verši.University of Ayurveda Prague, Czech Republic


your comments are welcome: info@university-ayurveda.com
Administrator, * Komentar Admin