Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE HATHAYOGA PRADIPIKA -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
,-Upadesha 1, (Ch.-1, V.-1)

हठयोगप्रदीपिका

haṭha-jógha-pradípiká


Úvod


Hatho Jóga PradipikaCommentary
Dnešní den je pro jógína výjimečný. Dnes je Šivaratri. To znamená Šivova noc. Připomíná se tento den jedenkrát za rok. Vzpomíná se na Šivu, který připomíná moc. Největší moc, která je ve vesmíru. Pán Šiva má největší moc ve vesmíru, je to pán času a prostoru.
Dříve než začneme s Hatajóga pradipikou. Co znamená jóga. Když se zeptáte lidí, aspirantů, praktikantů, spisovatelů, mistrů jógy, guru, svámí: „Co je to jóga?“. Krátce odpoví, že je jóga je spojení. Ano takto odpoví každý učitel, aspirant, mistr, svámí, mistr, všichni to tak řeknou. Ale čeho je to spojení? O jaké se jedná spojení? Nejde o nejvyššího ani nejde o nejnižšího. Jde o spojení jako takové. A když se spojí zázvor, voda, teplo, chlad, med i to je spojení a říká se mu zázvorák. Tak to je všechno spojené. I to je jóg. Vidíme-li před sebou obrazovku, je tu otázka, co je to obrazovka. Obrazovka vlastně neexistuje. Existuje kus plastu, elektriky, elektroniky a LCD materiál?????? . Dohromady to tvoří obrazovku. Samotná obrazovka neexistuje. Tvoří ji jednotlivé komponenty. Jedním z nich je plast. Ale ten také samostatně neexistuje. Plast je sloučenina mnoha druhů chemických prvků. Jako je uhlík, kyslík, dusík, vodík atd. Takže plast není plast, je to jóg komponentů. Je to sloučenina chemických prvků. Ani uhlík není sám o sobě. Je to také sloučenina. Čeho je to sloučenina. Je to sloučenina elektronů, protonů a neutronů. Elektron je také sloučenina. Také neexistuje elektron. Je to sloučenina strun. Takto dnešní věda stále hledá ty nejmenší části a nakonec skončila u pojmu struna. Nicméně celý vesmír, veškeré předměty, veškeré existence jsou sloučeniny. Jde o sloučeniny. Tak co je vlastně ta původní, prapůvodní ingredience, ze které vznikají ty sloučeniny? Ta původní ingredience je Brahma, je Šiva, je Višnu, je Išvara, je Bůh, je to cokoli ve slova smyslu – ten nejvyšší. Celý vesmír je vyroben z toho nejmenšího prvku, kterému se říká Brahma. Celý vesmír je de facto Brahma. Každý člověk, každé zvíře, každý strom, každý nerost, každá planeta je Brahma.
To není, že v nerostu je Brahma, v něm je Brahma. Oni jsou z Brahma. Oni jsou sloučeninou Brahma.
Takto védská filozofie říká, že celý vesmír je Brahmánd – jako Brahmovo vejce, ve kterém je úplně celý vesmír. Celý vesmír je Brahma. Nelze oddělit ingredience. Je jedna jediná ingredience. A to je Brahma. Ostatní jsou už sloučeniny. Ostatní jsou jóg. Takto se chápe slovo jóg, jako sloučení. Všechno je sloučenina. Já, ty on, ona všichni jsme sloučeniny. To je jóg. Praxe jóg. Když v rámci času a prostoru člověk koná jóg a ve smyslu tohoto poznání, s vědomostí a znalostí toho sloučení, poznává sloučení. S vědomím toho, že vše, co existuje je sloučenina, že je vše Brahma. Koná s vědomím, že všechno je Brahma. Pak takovýto člověk, takovýto konatel, takovýto praktikant, takovýto aspirant se jmenuje jógi. Jógi je ten, kdo neustále ve všech vidí Brahma, vidí prvotní prvek – Brahma. Praxe s prvotním prvkem, splynutí do toho prvotního prvku a cítit se Brahmou a být Brahma, to je jóg, to je jógín. Jóga neznamená nohy nahoru a hlava dolů. Neznamená dlouhé vlasy a dlouhé vousy. Jóga neznamená oranžové oblečení, ani červenou vlajku. Nic z toho není jóga. Jógi se stává ten, kdo splyne do Brahma. A když někdo splyne do Brahma, pak není sám sebou, je Brahma, neexistuje já. Když kapka vody splyne do moře, pak už není kapičkou. Kapka už není. Jakmile splyne do moře, je součástí moře, už není kapkou už je mořem, je oceánem. Kapka už neexistuje. Je konec kapky. Je to už moře. Takže, když jógín splyne do Brahma, tak už není jógín, už je Brahma. Taková praxe, takovéto poznání je velmi náročné a vyžaduje postupné praktikování. Jóga znamená sloučení – celý vesmír je sloučenina a prapůvodní prvek je Brahma. Z toho pak je celý vesmír pouze sloučeninou. Toto je základní myšlenka jóg.
Jóga se neidentifikuje žádnou barvou, žádným oblečením, ani vzhledem, ani jménem, ani titulem. Nejsou to ani pozice, ani ásany. Je to otázka duchovní praxe.
Takže to je ta jóga. Když teď začínáme s spisem Hatajóga pradipika, tak ať je nám jasno, co je cílem celé jógy. Je to nejvyšší poznání. Vyšší již neexistuje. Člověk mizí a stává se Brahmou. Víc už nelze. To je to nejvyšší. A proto se samádhí považuje za nejvyšší třídu. Proto se tomu říká nejvyšší třída. Tak jako nejvyšší třídou ve společnosti je král, proto se i této cestě říká ta nejvyšší cesta, královská jóga. Nejvyšší jóga. Protože se mluví o Brahma. Jógín se stává Brahmou. Brahma není v jógínovi, ale jógín je Brahma. Já neexistuje. Existuje Brahma. Tím pádem veškeré ego – ahamkár je mrtvé, protože je jen Brahma, ta prapůvodní ingredience. Podobně říká Krišna v Bhagavadgítě – Aham Brahma ašmi – aham znamená já, Brahma je Brahma a ašmi znamená jsem. Já jsem Brahma. Každé já je Brahma. Jestli je to mravenec, jestli je to osel, jestli je to komár, jestli je to myš. Nebo je to pavouk či je to svámí, nějaký guru, nějaký intelektuál či blázen. Ty všechny já jsou Brahma. To je to, co znamená jóg, jóga. Toto vidět všude a ve všem. To je cesta jogína. Každý satsang budeme probírat verše Hatajóga pradipika. Hathajóga vznikla po středověku. Je to sloučenina Jógavašišty, Pataňdžali jógasútra a Ghéranda jóga samhita. Ty všechny tři spisy jsou sloučeny dohromady. Hatha znamená tvrdé rozhodnutí, pevnost, tvrdost, a jóga je to sloučení. A pradipika znamená – rozsvícení, světlo. Takže takové rozsvícení, které ukáže příliš silné, pevné, tvrdé spojení. Je tam gigantická velká sankalpa. Sankalpa znamená rozhodnutí. Když je rozhodnuto, tak je to tak pevné, tvrdé, že proti tomu nemá smrt nebo život nemá žádnou cenu. Tomu se říká hatha. Jen toto a nic jiného. Jen to rozhodnutí, jen ta sankalpa. Hatha jóg – takové pevné rozhodnutí o sloučeninách vesmíru, kde prapůvodním elementem, základní, prvkem je Brahma. A rozhodnutí, že já jsem ten Brahma. To je ta tvrdost, já jsem ten brahma, tomu se nedá vyhnout. Žádný kompromis, je to tvrdé, žádné odchylky, žádné výjimky.
Takováto praxe, takováto cesta je rozsvícena. Rozsvícení takovéto cesty je Hatha jóga pradipika. A my budeme procházet krok za krokem po této rozsvícené cestě. Autorem tohoto spisu, této práce, který je sloučen ze všech předchozích spisů jógy ten učitel a aspirant se jmenuje Svátmaram. Takže Svátmarám je velký jógín, který dal dohromady předchozí spisy o józe a vytvořil souhrn, který se jmenuje Hathajóga pradipika. O tomto spisu se budeme každý pátek bavit. Hathajóga pradipika je také rozdělena do čtyřech částí, stejně jako Patandžálí. V první části budou ásány. Ve druhé části se budeme věnovat pránájám, mudrám a bandhám. Třetí kapitola je zaměřena na probuzení kundaliní a související bandhy a mudry. Některé speciální praktiky jako vadžroli, se nyní nazývají tantrajóga. Popis je ve třetí kapitole.Ve čtvrté kapitole je již praxe dhján – meditace a splynutí do samádhi, včetně různých variant. Tak to jsou čtyři kapitoly spisu Hathajóga pradipika, kde je více jak 350 veršů a my si budeme vysvětlovat verš po verši. Hathajóga pradipika je v dnešní době učebnicí jógy. Ve všech ášramech, jóga univerzitách a klubech a ve významných čistých jógínských zázemích se praktikuje. V obchodních a marketinkových centrech jógy, také praktikují Hathajóga pradipika, ale z důvodu popularity, chtivosti a pýchy své kurzy nazývají prodejnými názvy jako například hormonální jóga, jóga pro ženy, gravidijóga, .. atd. Svátmárám Jméno žáka, jogína, který HJP napsal, byl to jméno žáka, který měl za učitele Góratnátha, který učil a zapsal Jen z pohledu sanskrtu znamená – tak jsou to tři slova Sva-átmá-rám To znamená svůj osobní – átmá duše rám – vesmírný největší síla ke tvorbě. Sattvická síla. Svátmárám když říkáme dohromady, cítíme tento pocit, když to někdo praktikuje je Svátmárám. Neumím to popsat, sám átmá s vesmírnou sílou sattvy. To se nedá popsat, jedna je to velmi východní filozofie, kde já ty on ona nehraje roli a je to jen já, ve kterém je úplně vše, ve všech je jen já. Díky Svátmarámovi čteme dnes o józe.


University of Ayurveda Prague, Czech Republic


your comments are welcome: info@university-ayurveda.com
Administrator, * Komentar Admin