Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE GHERANDA SAMHITA -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
प्रथमोध्यायः,-Shadkarma, (Ch.-1, V.-2)

श्रीचण्डकापालिरुवाच घटस्थयोगं योगेश तत्वज्ञानस्य कारणम्। इदानीं श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो ॥२॥

śrīcaṇḍakāpāliruvāca ghaṭasthayogaṃ yogeśa tatvajñānasya kāraṇam। idānīṃ śrotumicchāmi yogeśvara vada prabho ॥2॥


Ó mistře jógy! Ó nejlepší z jogínů! Ó pane! Přeji si nyní učit se fyzické disciplině (Yoga), což vede k poznání pravdy ( nebo Tattva-jnana).

Geranda odpověděl:Commentary
University of Ayurveda Prague, Czech RepublicInterpretation and Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji.
your comments are welcome: info@university-ayurveda.com
Admin Verš, Admin Komentař