Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE GHERANDA SAMHITA -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
प्रथमोध्यायः,-Shadkarma, (Ch.-1, V.-3)

घेरण्ड उवाच साधु साधु महावोहो यन्मान्त्वं परिपृच्छसि। कथयामि हि वत्स सावधानावधारय ॥३॥

gheraṇḍa uvāca sādhu sādhu mahāvoho yanmāntvaṃ paripṛcchasi। kathayāmi hi vatsa sāvadhānāvadhāraya ॥3॥


Dobře žádáš, skutečně. Ó mocně vyzbrojený. Měl bych Ti říci. Ó dítě, o co mě žádáš? ( Co se mě ptáš?). Starej se o to pilně.Commentary
University of Ayurveda Prague, Czech RepublicDear Ayurveda readers,
Ashram is very small non-profit organization that is trying to serve the original literature for FREE to read in all european language. All staff is working for free though there are expenses to continue on translation and writing commentary. We will appreciate your contribution of whatever amount.
Bank account: Raiffeisen Bank, Prague - 5719620/5500, swift:RZBCCZPP, IBAN:CZ1155000000000005719620
Thank You
Ayutrveda Kuti Team
Interpretation and Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji.
your comments are welcome: info@university-ayurveda.com
Admin Verš, Admin Komentař