Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE ČARAKA SAMHITA English

Search Verse for online reading Section:
chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
,-, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

अथातो दीर्घञ्जीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः||१||

athātō dīrghañjīvitīyamadhyāyaṁ vyākhyāsyāmaḥ||1||***

थातो atha = teď; दीर्घ dírgham = dlouhý; ञ्जीवितीय džívitíyam = život; अध्यायं adhjájaṁ = kapitola; व्याख्यास्यामः vjákhjá = vysvětlit;

Vyprávění o dlouhověkosti

Nyní předložím výklad o dlouhověkosti.Commentary

Tímto veršem začíná spis Čarak samhita a jeho první kapitola o dlouhověkosti. Slovo dlouhověkost se nechápe jako počet roků, ale jako délka zdravého života. To znamená, že například ležící člověk v kómatu v nemocnici čekající na smrt, může sice žít již 95 let, ale už několik let je jeho život uměle udržován pomocí přístrojů a jeho osobní život už dávno skončil. Daného člověka udržují uměle živého na lůžku jen pomocí medikamentů a počítají dny jeho prodlouženého života. Ve skutečnosti tento člověk už dávno nežije, protože nepřemýšlí, nevnímá a nepoužívá své smysly a takovýto život, kde mysl a intelekt nejsou funkční, není považován za život. Je to trochu jiný přístup k pochopení slova život. Dlouhověkost se chápe jako perfektně funkční tělo, mysl a duše. V dávných dobách nemoc byla symbolem pro přichod smrti. Zdravý a funkční život byl považován za život. V dnešní době, pokud funguje fyziologie, pak je to považováno za život. Takto verš popisuje, že dlouhověkostí se chápe život bez nemoci, kde člověk má funknční tělo, mysl a duši. Jejich soulad je považován za základ dlouhověkosti, protože nemoc není považována za život. V Ajurvédě je život pouze souhrou a souladem těla, mysli a duše. Tělo je považováno za produkt této souhry. I když v moderní době není slovo život moc promyšlené. Mluví se pouze o tělu a jeho biochemických funkcích. Biochemie je dnes považována za život, i když se o tom nemluví nahlas. Co se narodí a co umírá, to je život, nikoliv tělo. Tělo se rozpustí tam odkud přišlo, do přírody. Rozhodně tělo není, podle Ajurvédy, považováno za život. Život je soulad těla, mysli a duše #Tento verš je první verš a zahájení vysvětlení Ajurvédy, která pochází z védské kultury, jež je pradávnou kulturou a její pozůstatky neustále přetrvávají i do dnešních dní. V této kultuře byly zvyky sociální a společenské jiné než v moderní době. Život je součástí vesmírného procesu a vděčnost a pokora v lidském chování učila ostatní - to bývalo běžně praktikováno. Toto vyprávění přichází s pokorou a respektem. Předáváme ájurvédu, kterou dostali lidé od Boha Indry a mudrců. Je to božská vědomost o uzdravování. Jsme poslem informací, není tu žádný vliv vlastní hlavy a osobnosti. Jak vznikla ájurvéda? Nejmoudřejší muži v Indii se sešli v Himalájích, nad velkým úkolem. Pozorovali, jak lidstvo mění svůj život, jak lidé místo svých denních povinností začínají žít myšlenkami na minulost, a plány do budoucnosti. Tím se narušila samoozdravná schopnost lidského těla, a lidé začali být nemocní. Mudrci se rozhodli požádat boha Indru o pomoc. Indra je někdy v literatuře označován jako bůh hromu, blesku, deště a podobně. To vzniklo proto, že se lidé k němu modlili pro změnu počasí, pro zabránění či ukončení přírodních katastrof. To je ale jen jedna tvář boha Indry. Bůh Indra je bohem veškeré energie ve vesmíru, ovládá pohyb všech atomů a částic, otáčí každým elektronem a molekulou v celém vesmíru, ve všech galaxiích, ovládá sílu všech atomů a prvků. Moudří muži vybírali mezi sebou toho, kdo se může Indrovi poklonit a požádat ho o tuto pomoc. Ze všech přítomných byl vybrán mudrc a asketa Bharadvádž, aby Indru požádal.
Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
Caraka Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: ayurvedacz@gmail.com
print "Admin G / Jana K / MARCI";