Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE Bhagavad Gíta -

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
Bhagavadgíta,-अर्जुनविषादयोगः arjunaviṣādayogaḥ , (S.-1, Ch.-1, V.-1)

धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥१-१॥

dhṛtarāṣṭra uvāca dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ । māmakāḥ pāṇḍavāścaiva kimakurvata saṃjaya ॥1-1॥धर्म dharma (m.)= povinnost, právo, spravedlnost, počestnost, pocta; क्षेत्रे kṣetre (n. loco sg.), = v bojišti, na bojišti; कुरु kuru (m.), = Kuru, královská dynastie, do které patří Dhrtaráštra; क्षेत्रे kṣetre (n. loc. sg.), = v bojišti, na bojišti; समवेता samavetá (m. nom. pI. p. pass. participle, sam ava .Ji)= spojit dohromady, sestaven; युयुत्सवः jujutsavah (m. nom. pI. desiderative adj.from .Jyudh), toužící po boji, hladový po bitvě, lačnící po bojování; मामकाः mámakáh (m. nom. pl.) = mé, moje; पाण्डवा pāṇḍavā (m. nom. pl.), synové Panduů.  ča = a; एव eva, = skutečně, opravdově किम kima = (interrog.), co? कुर्वत  kurvata (3rd imperf. middle *kr), = oni udělali; संजय sandžaja (voc.), = Sandžaja, ministr (posluhovač) krále Dhrtaraštry, který mu předává převážnou část Bhagavad Gíty. Jméno znamená "zcela vítězící."Dhritarashtra pravil: Ó Sandžajo! Co udělali moji synové a synové Pándavy, hladoví po boji, na bojišti (pouti) u Kurukshetra? ||1-1||

Svetislav Kostič __________________
Dhrtaráštra se tázal: V Kurukšetře když se střetli, na posvátném poli boje s Pándavy mí bojechtivci, co učinili, Saňdžajo?
Komentář:

Ájurvédská Univerzita Praha

Vážení čtenáři,
AUP je velmi malá nezisková organizace, která má za cíl přeložit staré spisy - původní literaturu ZDARMA ke čtení on-line na internetu ve všech evropských jazycích. Všichni pracujeme zadarmo, ačkoli vznikají náklady spojené s tvořením textů a komentářů. Uvítáme Váš příspěvek v jakékoli výši.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Praha - 5719620/5500,Swift: RZBCCZPP, IBAN: CZ1155000000000005719620
Děkuji
Ájurvéda Kuti Team
Výklad a komentář od Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Prem ==> Admin Nandi ==> Admin Marci