Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE ATMABODHA -Átmabodha- Ádiguru Šankaračarjá

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
Atmabodha,-Atman, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् । मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयमात्मबोधो विधीयते ॥ १॥

Tapobhih Ksheenapaapaanaam Santanaam Veetaraginaam Mumukshoonaam Apekshyoyam Atmabodho Vidheeyate1 Tapobhih ksheena-paapaa-naam: Purified of their sins by austerities, 2 shaantaa-naam veetaraagi-naam; peaceful at heart, free from all cravings, 3 mumukshoo-naam apekshyah ayam: and with heart yearning for Liberation, this 4 aatma-bodhah vidheeyate. text “Atma Bodha” is being composed. 1 Tapobhih ksheena-paapaa-naam: očištěné od hříchů prostřednictvím askeze, 2 shaantaa-naam veetaraagi-naam; klidný v srdci, oproštěný (osvobozený) od všech chutí, 3 mumukshoo-naam apekshyah ayam: a s touhou srdce po osvobození 4 aatma-bodhah vidheeyate. text „Atma Bodha“ byl sepsán.

This Atma Bodha is designed for the benefit of those who got rid of sins by doing penance, those who have a peaceful mind, those who could overcome their cravings, and those who are desirous of moksha or liberation. Tento spis Atma Bodha je určen pro ty, kteří se zbavili hříchů tím, že činili pokání, mají klidnou mysl, mohli překonat své touhy, touží po moksha nebo-li osvobození.


Komentář:

Ájurvédská Univerzita Praha


Výklad a komentář od Ácharja Shiva Shankara a Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Verse