Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE ATMABODHA -Átmabodha- Ádiguru Šankaračarjá

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
čr
Atmabodha,-Atman, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् । मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयमात्मबोधो विधीयते ॥ १॥

Tapobhih Ksheenapaapaanaam Santanaam Veetaraginaam Mumukshoonaam Apekshyoyam Atmabodho Vidheeyate

Atma1 Tapobhih ksheena-paapaa-naam: očištěné od hříchů prostřednictvím askeze, 2 shaantaa-naam veetaraagi-naam; klidný v srdci, oproštěný (osvobozený) od všech chutí, 3 mumukshoo-naam apekshyah ayam: a s touhou srdce po osvobození 4 aatma-bodhah vidheeyate. text „Atma Bodha“ byl sepsán.

Tento spis Atma Bodha je určen pro ty, kteří se zbavili hříchů tím, že činili pokání, mají klidnou mysl, překonali své touhy a touží po moksha nebo-li osvobození.


Komentář:

Ájurvédská Univerzita Praha


Výklad a komentář od Ácharja Shiva Shankara a Ájurvédačárja Góvindadží.
Vaše připomínky jsou vítány: info@university-ayurveda.com in Admin Verse