Ayurvedic Consortium of Europe

FREE - ONLINE ASHTANGA HRIDAJAM

Search Verse for online reading Section:
chapter:
Verse No.:
Holland
१. सूत्रस्थानम् 1.sūtrasthānam,-Ayushkameeya Adhyaya, आयु कामीयं, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

रागादि-रोगान् सततानुषक्तान् अशेष-काय-प्रसृतान् अ-शेषान् । औत्सुक्य-मोहा-रति-दाञ् जघान यो ऽ-पूर्व-वैद्याय नमो ऽस्तु तस्मै ॥ १ ॥

-
Namaskára - Salutation***

Gegroet en respect aan de unieke en waardevolle geneesheer, hij die alle ziekten weet te verdrijven zoals RAGA, dat zich over het hele lichaam verspreidt en oorzaak is van angst, waangedachten en kwaadheid.Tekstverklaring
Deze vers begint met het woord rága-di-róga. The woord “rág” betekent ‘toestand van de geest’ (geestesgesteldheid). Het woord “ádi” betekent 'en zo verder', en het woord róga betekent ‘ziekten’. In huidige termen omschrijven we dit als psychosomatische ziekten. Voornamelijk chronische ziekten hebben een psychosomatische oorzaak. Het is boeiend vast te stellen dat Ayurveda reeds duizenden jaren geleden een diepe kennis over psychosomatische problemen had. Het is een thema dat tegenwoordig sterk onder te aandacht komt.

De betekenis van het woord rága omvat alle psychische emoties zoals verlangen, kwaadheid, hebzucht, arrogantie, jaloezie, zelfzucht, ego enz. Het lange termijn effect van deze emoties op de hersenen veroorzaakt schade aan het endocriene stelsel (agni-schade), brengt een hormonaal onevenwicht in het lichaam, dat op haar beurt schade berokkent aan het metabolisme (dháthu nirmán) van het weefsel, cellen en opbouw van nieuw weefsel.

Bijvoorbeeld : een persoon leeft gedurende enkele maanden of jaren met jaloezie en angsten. Het gevolg hiervan heeft een impact op subtiel niveau en verspreidt zich over het hele lichaam.

Deze tekst omvat de kennis over het menselijk lichaam en zijn fysiologie. De schrijver startte de eerste vers met een dankbetuiging aan de Wijze, hij die een gedetailleerde wijsheid bezit over al deze dingen. Leven vanuit een respectvolle houding is een traditie in India. Leven in respect vermindert ‘rág’.


Copy Right : Universiteit voor Ayurveda Praag, Tsjechische Republiek.
Interpretatie en commentaren door Ayurvedacharya Govinda Ji. Redactie team Astanga Hridayam
Alle bemerkingen zijn welkom, mailen naar info@university-ayurveda.com.

Geachte Ayurveda Lezers,
Ashram is een kleine non-profit organisatie die zich inzet om de originele
Ayurvedische teksten in alle Europese talen GRATIS online te kunnen raadplegen.
Al onze medewerkers zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in. Om de continuïteit te garanderen en de externe kosten van dit project tot een minimum te beperken, is uw vrijwillige financiële bijdrage erg gewaardeerd. Hartelijk dank voor uw steun ! Bankrekening :Raiffeisen Bank, Prague - 5719620/5500, swift:RZBCCZPP, IBAN:CZ1155000000000005719620

Vertaald door Marijke Vancoille.

Administrator