Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE SUSHRUT SAMHITA cz

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
2.nidānasthānam २. निदानस्थानम् ,-1.vātavyādhinidānam १. वातव्याधिनिदानम् , (S.-2, Ch.-1, V.-3-4)

धन्वन्तरिं धर्मभृतां वरिष्ठममृतोद्भवम् | चरणावुपसङ्गृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति ||३|| वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनैः | स्थानं कर्म च रोगांश्च वद मे वदतां वर ||४||

dhanvantariṁ dharmabhr̥tāṁ variṣṭhamamr̥tōdbhavam | caraṇāvupasaṅgr̥hya suśrutaḥ paripr̥cchati ||3|| vāyōḥ prakr̥tibhūtasya vyāpannasya ca kōpanaiḥ | sthānaṁ karma ca rōgāṁśca vada mē vadatāṁ vara ||4||
wwt san--cz
धन्वन्तरिं dhanvantariṁ = Dhantavari धर्मभृतां वरिष्ठम् dharmabhr̥tāṁ variṣṭham = (Dharma) nellepši ze všech znalcu dharmy अमृतोद्भवम् amr̥tōdbhavam = Carrying Amruta elixir nesmrtelnosti चरणावुपसङ्गृह्य caraṇāvupasaṅgr̥hya =  pokorně pozdravil dotekem jeho chodidel सुश्रुतः suśrutaḥ = Sushruta sushruta परिपृच्छति  paripr̥cchati = वायोः vāyōḥ = vata dosha प्रकृतिभूतस्य prakr̥tibhūtasya = vyvazeny stav व्यापन्नस्य च vyāpannasya ca = rozruseny stav कोपनैः kōpanaiḥ = choromyslmy स्थानं sthānaṁ = umisteni कर्म च karma ca = funkcnosti रोगांश्च rōgāṁśca = nemoci वद मे vada mē = vysvetli me वदतां वर vadatāṁ vara = nejvetsi z rozpravujicich

Vátavjádhi - vát potíže

Pan Dhanvantari je nejlepší mezi dharmátmi (posvátní duchové), který má v rukach amrit kalaš (nádoba nektaru). Sušrut jej pokorně pozdravil dotekem jeho chodidel a požádal ho o vysvětlení funkčnosti váju a jeho vlastnostech při jejichž nevyváženosti vznikají choroby.Komentář

Ve verši se objevuje slovo>dharmátmak.>Dharma je konání v souladu s časem a prostorem. Átmá je vědomí, duše, intelekt, buddhi Dohromady to označuje toho, kdo má buddhi a koná 


Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
AUP Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: info@ajur.cz
JanaK, Bohemka, Sn-En-Cz,*Nadrazi*, Admin cz