Ayurvedic Consortium of Europe

Ayurveda Online Net FREE - ONLINE SUSHRUT SAMHITA cz

Search Verse for online reading chapter:
Verse No.:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
2.nidānasthānam २. निदानस्थानम् ,-1.vātavyādhinidānam १. वातव्याधिनिदानम् , (S.-2, Ch.-1, V.-2)

अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ||१|| यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ||२||

athātō vātavyādhinidānaṁ vyākhyāsyāmaḥ ||1|| yathōvāca bhagavān dhanvantariḥ ||2||

wwt san--cz

अथातो athátó =  teď; वातव्याधिनिदानं vátavjádhinidánaṁ = patologie vátovych nemoci व्याख्यास्यामः vjákhjásjámaḣ = budu mluvit; यथोवाच jathóváča = řekl; भगवान् bhagaván = bůh; धन्वन्तरिः dhanvantariḣ = DhanvantariVát vjádhi nidánam

Teď budu vyprávět vát vjádhi nidánam, jak vyprávěl pan Dhanvantari.Komentář

V tomto verši se používá slovo nidán, který je popsán v úvodu "Nidánu". Nidán je poznání, porozumění a pochopení, v tomto případě váta vjádhi tedy vátove onemocnění. Když říkáme slovo váta vjádhi nidánam chapeme porozumění, pochopení vátových onemocnění.


Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
AUP Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: info@ajur.cz
JanaK, Bohemka, Sn-En-Cz,*Nadrazi*, Admin cz