University of Ayurveda, Prague

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE Sušrut Samhitá

Vyhledávání verše pro čtení Díl:
Kapitola:
Verš:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
2.nidānasthānam २. निदानस्थानम् ,-1.vātavyādhinidānam १. वातव्याधिनिदानम् , (S.-2, Ch.-1, V.-5-8)

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्राब्रवीद्भिषजां वरः |स्वयम्भूरेष भगवान् वायुरित्यभिशब्दितः ||५|| स्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच्च सर्वगत्वात्तथैव च |सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोकनमस्कृतः ||६|| स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम् | अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षः शीतो लघुः खरः ||७|| तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च |अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट् ||८|| आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधानगुदालयः |९|

wwt

tasya tadvacanaṁ śrutvā prābravīdbhiṣajāṁ [1] varaḥ | svayambhūrēṣa bhagavān vāyurityabhiśabditaḥ ||5|| svātantryānnityabhāvācca sarvagatvāttathaiva ca | sarvēṣāmēva sarvātmā sarvalōkanamaskr̥taḥ ||6|| 1. ‘jagāda bhagavānr̥ṣiḥ’ iti tāḍapatrapustakē pāṭhaḥ| sthityutpattivināśēṣu bhūtānāmēṣa kāraṇam | avyaktō vyaktakarmā ca rūkṣaḥ [2] śītō laghuḥ kharaḥ ||7|| 2. ‘śītō rūkṣō laghuścaraḥ(laḥ)’ iti tāḍapatrapustakē pāṭhaḥ| tiryaggō dviguṇaścaiva rajōbahula ēva ca | acintyavīryō dōṣāṇāṁ nētā rōgasamūharāṭ ||8|| āśukārī muhuścārī pakvādhānagudālayaḥ |9|

Téma: Vátové potížeVERŠ:

Pan Dhanvantari nejlepší bhišak (ájurvédař) odpovídal na otázku Sušruta: "Tento váju je bhagván (nejmocnější síla), je svobodný v konání, je neustálý a všudepřítomný. Říká se tomu svajambhú, tzn. o sobě sám si rozhodující. Ve všech bytostech a v rostlinách je přítomný ve formě příčin a konání. Život všech bytostí, jejich vznik a smrt je v rukách váju. A proto se mu celý vesmír klaní. Ikdyž je neviditelný, jeho konání je viditelné. 

Konání váju jsou:

vysušit, ochladit, ulehčit, drsnit, pohybovat ve všech směrech, vytvářet zvuk a dotek, má dominující radžas, má neomezenou sílu, vládce dóš (dóš dhátu mal - metabolismu).

Váju je korunou pitt-kaf a rakt atd. nemocí. Je velmi rychlý a ikdyž je ve vyváženém stavu, je v neustálém pohybu. Jeho sídlem je tlusté střevo a konečník. Komentář

Verš naznačuje, že všechno, co je živé i neživé, je neustále v pohybu. Tento pohyb je jejich život. Jinak řečeno každá funkce vyžaduje určitou energii a sílu, která posouvá jeho konání na časové ose v rámci udržení života. Jinak řečeno váju je prostě život. Je obtížné poznat funkčnost váju, důvod proč to tak dělá, že je nekonečný a sám si rozhoduje. Protože vajú je pouze nástrojem, konatelem je čétna nebo-li prán. Což zahrnuje psychické a duchovní faktory.

Dnes často slyšíme, že vzduch, který fouká okolo zeměkoule je řízen teplem a chladem, tlakovou níží a tlakovou výší. A co pak určuje tlakovou níži a tlakovou výši? Kdopak určuje přemístění tepla a chladu? Opět je to vzduch s externími vlivy (jako měsíc, slunce atd.).

Vzduch je tedy příčinou tepla, chladu a tlaku. Vzduch je příčinou pohybu. Je to král, který si dělá, co chce. A tomu, kdo si dělá, co chce, vždy říkáme svajambhu. Svajam = sám, bhu = tvoření. Váju je sám příčinou, sám je konatelem a sám je zdravím a sám je nemocí.
Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
Caraka Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: info@ajur.cz
print "Administrator ČELKA, ** , Administrator JANAK, ** , Administrator MARCI";