University of Ayurveda, Prague

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE Sušrut Samhitá

Vyhledávání verše pro čtení Díl:
Kapitola:
Verš:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
2.nidānasthānam २. निदानस्थानम् ,-1.vātavyādhinidānam १. वातव्याधिनिदानम् , (S.-2, Ch.-1, V.-3-4)

धन्वन्तरिं धर्मभृतां वरिष्ठममृतोद्भवम् | चरणावुपसङ्गृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति ||३|| वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनैः | स्थानं कर्म च रोगांश्च वद मे वदतां वर ||४||

wwt

dhanvantariṁ dharmabhr̥tāṁ variṣṭhamamr̥tōdbhavam | caraṇāvupasaṅgr̥hya suśrutaḥ paripr̥cchati ||3|| vāyōḥ prakr̥tibhūtasya vyāpannasya ca kōpanaiḥ | sthānaṁ karma ca rōgāṁśca vada mē vadatāṁ vara ||4||

Téma: Vátavjádhi - vát potížeVERŠ:

Pan Dhanvantari je nejlepší mezi dharmátmi (posvátní duchové), který má v rukách amrit kalaš (nádoba nektaru). Sušrut jej pokorně pozdravil dotekem jeho chodidel a požádal ho o vysvětlení funkčnosti váju a jeho vlastností, při jejichž nevyváženosti vznikají choroby.Komentář

Ve verši se objevuje slovo dharmátmak. Dharma je konání v souladu s časem a prostorem. Átmá je vědomí, duše, intelekt, buddhi. Dohromady to označuje toho, kdo má buddhi a koná dharmu, t.j. člověk s plným poznáním. Amrit znamená nektar. Je to čistá hmota, která má velkou sílu a schopnost vytvořit a vyživit systém a v tom smyslu ájurvéda je vědomostí, která je čistá plná síly a schopná vyživit a regenerovat. Sóma je symbol vyživujícího a vitálního. Ve verši se popisuje způsob, jak Sušrut žádá o vysvětlení pana Dhanvantariho, který je mudrcem, je vědomý a má nezměrné znalosti. Jemu se Sušrut poklonil a vyjádřil svou úctu dotýkáním nohou - to indický způsob vyjádření úcty. Pro získání vědomosti a znalosti člověk v první řadě potřebuje pramen, ze kterého čerpá. Dále potřebuje, aby ten pramen s člověkem komunikoval a to vyžaduje určitý vztah pokory a úcty, což platí dodnes. V moderní době se s vědomostmi a znalostmi obchoduje. Znalosti se dají koupit, a kupující je může zase prodat, takže se na znalostech dá vydělat. Rozhodně taková koupě není gján, ale jenom know how. To se kupuje, prodává, patentuje, copy right.

Pokud chce někdo získat znalosti, musí v první řadě jako žádající projevit úctu a respekt. Pokud po takové žádosti vznikne z dotyčného příjemný pocit, je zřejmé, že dotyčný plně chápe a je zralý. Poté mudrc s radostí, láskou a chutí bude vyprávět a vysvětlovat. Když někdo žádá o radu a přitom je plný hrdosti, pýchy, diskuze a konstatování, pochyb, nedůvěry, pak mudrc zváží jestli vůbec promluvit. Ze slušnosti možná krátce promluví, ale nikam to nepovede.

Předávání znalosti vyžaduje plnohodnotný respekt, důvěru a žádné pochyby a úctu a touhu k poznání. Sušrutova žádost o vysvětlení je krásnou ukázkou, jak se ptát moudrého. Lidé zapomínají na vzácné umění komunikace, obzvláště při žádosti o vysvětlení. Často pozoruji, jak dnes západní svět komunikuje. Je to zejména pomocí konstatování a reakcí druhého ipřesto, že není žádán. Pokud někdo touží po znalosti, moudrosti a vědomostech, nechť dá svou úctu najevo. A požádá jasnými slovy o vysvětlení. Kdyby se dnes sehrála podobná scénka asi by se Sušrut zeptal: "Pane Dhanvantari přečetl jsem v jednom časopise, že vát dělá všechno a jeho výkyvem se stávají nemoci." A čekal by. Tím by končilo jeho konstatování a čekal by co na to Dhanvantari. Možná by řekl:"To co jsi si přečetl, to je tvá věc. Měj se hezky a nashledanou." To je ukázka dnešní povahy. Neumíme dobře požádat, protože s žádostí se musíme poklonit. Ale člověk nosí hlavu nahoře a límeček má větší než hlavu. To je dnešní styl. Pro vytvoření dobré atmosféry a získání dobrých rad od moudrých lidí se vyžaduje moudrý přístup. A to je pokora a žádost o vysvětlení.

Dále verš popisuje, že Sušrut požádal o přirozené vlastnosti vát, který ve své přirozené povaze drží život při životě a ve své nepřirozené povaze život onemocní nebo ho likviduje.
Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
Caraka Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: info@ajur.cz
print "Administrator ČELKA, ** , Administrator JANAK, ** , Administrator MARCI";