Sanskrit Dhátu Kóš

IDVargaDhatuEnglishČESKYpoznamka CZ
1 अञ्च् - भ्वा to go, to worship jít, uctívat test test
2 अञ्च् - रूधा to anoint, to decorate, to go pomazat, ozdobit, jít test test
3 अद् - भ्वा to roam toulat se (procházet se) test test
4 अण् - भ्वा to sound znít
5 अण् - दिवा to breathe, to live dýchat, žít
6 अद् - अदा to eat jíst
7 अन् - अदा to breathe, to live dýchat, žít
8 अय् - भ्वा to go jít
9 अर्च् - भ्वा to worship uctívat
10 अर्च् - चुरा to worship uctívat
11 अर्ज - भ्वा to procure obstarat, získat
12 अर्थ - चुरा to request požadovat, žádat
13 अर्दु - भ्व to go, to beg, to pain jít, žadonit (naléhavě žádat), trápit se (bolet)
14 अर्ह् - भ्व to worship, to deserve uctívat, zasloužit si
15 अव् - भ्वा to protect, to please, to know chránit, těšit znát, vědět
16 अश् - स्वा to pervade prostoupit, proniknout
17 अश् - क्र्य to eat jíst
18 अस् - (अकर्सक) अद to be být
19 अस् - दिवा to throw hodit, vrhnout
20 आप् - स्व to perade, to obtain prostoupit (proniknout), získat (dosáhnout)
21 आस् - अदा to sit sedět
22 इ - भवा to go jít
23 इ अदा to go jít
24 इ (इड़) This verb is always used withअधि toto sloeso je vždy použito s..
25 इन्धा - रुधा to shine, to kindle svítit (zářit), vznítit
26 इष् - दिवा to go jít
27 इष् - तुदा to wish přát si
28 ईत्द् - भवा to look at, to see podívat se na, vidět
29 ईड़् - अदा to praise velebit, pochválit
30 ईर् - अदा to go, to shake jít, třást
31 ईर् - चुरा to move, to throw hýbat, házet
32 ईर्ष्य् - भ्वा to envy závidět
33 ईह् - भवा to aim snažit se, usilovat o
34 उड़छ् (उछि) - भवा to glean shromáždit, sesbírat
35 उन्द् - रुधा to wet, to moisten promočit, zvlhčit (navlhčit)
36 उष् -भवा to burn hořet
37 ऋ - भवा to go, to shake jít, třást
38 ऋध् - दिवा to prosper, to please prospívat, potěšit
39 एध् - भवा to grow, to prosper růst, prospívat
40 कण् - भवा to sound znít
41 कथ - चुरा to tell říct, povědět
42 कम्प - भवा to love, to desire milovat, toužit
43 काङ्स्द to desire, to wish toužit, přát si
44 कित् - भवा to cure léčit
45 कित् - भवा to desire, to live toužit, žít
46 कुप - दिवा to be angry hněvat se
47 कूज् - भवा to make any inarticulate sound, to coo vydávat neartikulovaný zvuk, vrkat
48 क्व - तना to do dělat
49 क्वत् - तुदा to cut řezat
50 क्वत् - भवा to be able být schopen
51 क्वष - भवा to drag along, to furrow, to draw, to pull, to plough vléct, brázdit, táhnout, orat
52 क्वष - तुदा to furrow, to plough brázdit, orat
53 कॄ - तुदा to scatter rozptýlit
54 क्रन्द (क्रदि) - भवा to cry plakat, brečet, křičet
55 क्रम् - भवा to stride, to walk, to step kráčet, chodit, kročit (vstoupit)
56
57
58
59
60
Admin