Classical PHILOSOPHY OF

Yoga and Ayurveda

SAMKHYA SUTRAM of Kapil Muni

Translated, interpreted and commented by

Bapuji Kiran Vyas (Tapovan, France) and Dr Govind Rajpoot (AUP)

čr English fr

Pokračujte ve čtení Samkhjá Sutram

Předmluva

Jóga i ajurvéda mají svůj původ ve védské kultuře. Lidé v Indii žijí od dětství v atmosféře védské kultury a jejich mysl je tou kulturou silně ovlivněna. To jim umožňuje snadnější studium ajurvédy a to už ve věku 15-ti let, tedy v období kdy lidské ego prochází významným vývojem. Když lidé začínají se studiem ajurvédy v pozdějším věku, pak se ji mohou také naučit, ale je pro ně mnohem obtížnější, protože jim v pochopení brání jejich ego. Pokud člověk od 5-ti do 15-ti let nepraktikoval žádné formy védské kultury ( zpívání lidových písní, poslech védských příběhů), pak se pochopení ajurvédy stává mnohem obtížnější. Existuje velký rozdíl mezi západními a indickými učenci právě z důvodů kulturních rozdílů. Západní kultura je založená na prosazování ega a používání logiky. Právě logické myšlení omezuje západní učence v plném pochopení védských textů.To je i jeden z důvodů, proč se Ajurvédská univezita v Praze a ajurvédské centrum Tapovan ve Francii rozhodly představit filozofii samkya a další ajurvédské a jógové texty srozumitelným způsobem. Pochopení samkya filozofie, která představuje základy ajurvédy i jógy, je zásadní i v Indii. Pokud je člověk dostatečně zralý na to, aby studoval Samkya a Višéšika, pak mu pochopení této filozofie usnadní studium ajurvédy a jógy. Bez tohoto základu je studium jen velmi obtížné.
Práce na Samkya sutře probíhala v týmu a za nejvhodnější jsme zvolili přepis do angličtiny, který vytvořila naše redaktorka z Kalifornie, Gwendolyn Albert, která redigovala angličtinu do podoby, ve které bude text snadno přeložitelný do dalších cizých jazyků. Redaktorské práce se účastnil také Lukáš Tomek, český ajurvédský učitel, který spolupracoval na on-line podobě překladů a komentářů. Anglickou verzi do češtiny překládala Julie Honyšová, studentka třetího ročníku ajurvédské univerzity, a překlad do francouštiny pořídila Isabelle Langois, učitelka jógy a ajurvédy. Snažili jsme se vytvořit co nejoriginálnější verzi komentářů. Někdy je téměř nemožné správně přeložit sánsktské výrazy do moderních evropských jazyků, ale přesto jsme usilovali o co nejvěrohodnější zachování ducha původního textu. Bapu Ji, zakladatel centra ve Francii nás inspiroval k tomu, abychom vytvořili dvojí verzi překladu, on-line verzi a tištěnou verzi, z důvodu snadné dostupnosti pro zájemce o studium jógy a ajurvédy. Bez společné týmové práce, by nebylo možné práci na překladu a komentářích realizovat.

Autorův komentář

Vítejte v Indii, vítejte v Bhárat Šakti, v energiích Indie.

Pokud se člověk narodí v Indii, obdrží dědictví samskárů velkého národa a jeho mystické a duchovní energie. My na Západě jsme velmi ovlivněni myslí, logickým způsobem myšlení a víry. Abychom mohli studovat sanskrt, musíme odhodit mysl a ponořit se do původní energie, kterou obsahuje sanskrtský text.

Je třeba, abychom přijali tento dárek bez přemýšlení, a řekl bych, že bychom ho měli přijmout dokonce i bez pochopení. Je třeba se ponořit a nechat vědomí zachytit sanskrtská slova a nevstupovat do logiky, významů nebo dojmů, které vytvářejí. Ve skutečnosti je třeba stvořit určitý druh ticha, tabula rasu, aby ono něco mohlo vstoupit do čistého stavu vědomí.

Můžeme zažít podobnou věc, když jsme v přírodě. Někdy jen tak sedíme v lese, nebo na břehu moře, máme zavřené oči a odpočíváme. Nespíme, odpočíváme bez přemýšlení. Když otevřeme oči, tak se naše ego opět nastartuje. Jistě jste takovou radost někdy prožili, a zároveň jste přitom pochopili, co je to krása.

Texty Samkya sutry předstvují téměr matematickou logiku, ale tato matematika je matematikou nekonečna. Jsme zvyklí žít a přemýšlet na úrovni konečnosti, a proto musíme otevřít naše vědomí jinému rozměru. Tento rozměr nás přenese z úrovně konečnosti do nekonečna.

Tento nový rozměr přichází pozvolna. Je třeba mít odvahu nevěřit vlastní mysli, nevěřit srdci a emocím, ale jít dovnitř k duchovnímu otevření.

Je jisté, že toto otevření nastane ve všech lidských bytostech, kteří se věnují meditaci a jógové praxi. K tomuto otevření dochází buď tím, že zůstaneme na místě anebo jsme s těmi, kteří tyto znalosti a vědoostií mají.

Pokud to není možné, pak je třeba, abychom vstoupili do sebe a do světla, a mistra nebo gurua našli uvnitř sebe, v našem vnitřním bytí. Nejdůležitější je dovolit vědění a vibracím vstoupit, ať už máme porozumění nebo jen poloviční nebo nemáme žádné porozumění.

Druhý, stejně důležitý bod je, že místo pouhého opakování přeložených slov, bystě měli opakovat a nechat ve své vlastní mysli proudit sanskrtská slova, tato slova pak budou dělat svoji práci.

Moje přítelkyně, která je neuroložka, prováděla expirement s mozkovou rezonancí a přišla na to, že pouhé poslouchání sanskrtských veršů mění mozkovou strukturu a vytváří nové schopnosti mozku.

Proto bychom měli nechat sanskrtská slova dělat svoji práci.

Třetí, ale ne poslední věc, je že musíte mít odvahu rozvíjet mír a ticho uvnitř sebe sama. Pak se otevřou nové světy.

Bapi Ji Kiran VyasÚvod

Samkya sutra představuje sbírku rozprav, jejichž autorem je starověký filozof Kapila. V rozpravách jsou prezentovány některé ze základních principů védské filozofie ( nic nepochází z ničeho, podstata příčiny a následku atd.) Samkya sutra byla vytvořena po éře Upanišád a byla jimi take ovlivněna. V Íša upanišád, která začíná mantrou za mír (ÔM punamadam…), a kterou znají všichni jogíni, se říká, že Vesmír je plnost a z této plnosti se rodí každá jednotlivá entita vesmíru. Tato myšlenka je reflektována a popsána v Kapilových rozpravách, které jsou určené jeho žákům. Západní učenci zastávají názor, že sutra pochází ze 14.století n.l., ale to se nezdá být logické. Období Mahábhárata není datované, ale předpokládá se, že předcházelo kultuře poříčí Indu (protoindické civilizaci). V třetím a čtvrtém verši Mahábháraty Krišna říká, že existují dva druhy lidí. Skupina těch, kteří věří ve vědění a žijí svůj život ve světle vědění ( tzv. gyana nebo džána jóga). Druhou skupinu lidí představují karma jogíni, kteří žíjí svůj život ve světle činů. Z toho tedy vyplývá, že Samkya sutra je starší než Mahábhárata a že musí být stará vice než 10 000 let. Text Samkya sutry se skládá ze šesti kapitol, a první tři kapitoly popisují jádro učení samkya. V první kapitole, která je v knize uvedena, se vysvětluje, co je život a jeho základní principy. Základním principem života je životní síla. Bez životní energie nemůže nic existovat. Hmotné a duchovní světy jsou odlišeny a je zde odvozen význam “já”, individuální existence, která sestává z duchovní a hmotné části. První kapitola obsahuje 164 veršů a prostřednictvím jejich pochopení se čtenář může přiblížit védskému pohledu na život s jeho základními principy. Slova samkya znamená jakýsi počet nebo výčet, na základě kterého se odvozuje počet odlišných entit, které zůstávají neviditelné, stejně jako život sám. To co vidíme je morfologie předmětů, ale to co odvozujeme je počet jednotlivých částí morfologie. Tato odvození jsou tak mocná, že jim můžeme uvěřit. Verše texty jsou psány v sánskrtu a objasňují, jak jednotlivé fenomény pochopit. Přístup založený na odvozování závěrů a vyčislování odlišností se nazývá “samkya” a jeho zapsaná podoba je sutra.Původně se texty předávaly za pomocí orální tradice, protože v časech kdy vznikaly, zahrnovalo vzdělání také pochopení sebe sama, jógu. V dnešní době je pro nás velmi obtížné postihnout esenci těchto starověkých textů.
I když ještě dnes se na indických vesnicích studenti učí texty nazpamět pod stromy a jejich jediným studijním materiálem je jen oddaný učitel. Studentům jógy a ajurvédy se doporučuje studium Bhagavadgíty. Védská kultura zanechala odkaz určený nejen Indii, ale celému lidstvu.