University of Ayurveda Prague

Ayurveda Online NetFREE - ONLINE Aštanga Hridajam

Vyhledávání verše pro čtení Díl:
Kapitola:
Verš:
Hledání slova ve spisu:
Slovo:
१. सूत्रस्थानम् 1.sūtrasthānam,-१आयुष्कामीय:-01āyuṣ-kāmīya:, (S.-1, Ch.-1, V.-1)

रागादि-रोगान् सततानुषक्तान् अशेष-काय-प्रसृतान् अ-शेषान् । औत्सुक्य-मोहा-रति-दाञ् जघान यो ऽ-पूर्व-वैद्याय नमो ऽस्तु तस्मै ॥ १ ॥

rágádi-rógán satatánuṣaktán a-śéṣa-kája-prasṛtán a-śéṣán । autsukja-móhá-rati-dáñ džaghána jó A-púrva-vaidjája namó Astu tasmai ॥ 1 ॥

राग rága = kvality esence života; आदि ádi = etc; रोग róga = nemoci, trápení; सतत satata = neustále; अनुषक्तान् anuṣaktán = být připoután k, následovaný; अशेष aśéṣa = žádné zbývající, všechny; काय kája = tělo; प्रसृतान् prasṛtán = být dlouhotrvající; अशेष aśéṣa = bez zbytků, zcela;

औत्सुक्य autsukja = úzkost, rozrušenost; मोह móha = touha, připoutanost; रति rati = hněv; दाञ् dáña = ovlivňuje, naděluje, nabízí; जघान यो džaghán jó = přijít do kontaktu, opustit; यद् jad = co, které; ऽपूर्व Apúrva = mimořádný, nesrovnatelný; वैद्याय vaidjája = učený člověk, ájurvédský lékař; नमस् namas = uctívání (slovním gestem), pozdrav; ऽस्तु Astu = být, být roven; तस्मै tasmai = tento.Namaskára – Pozdrav

Pozdrav jedinečnému a vzácnému lékaři, který zcela odstranil všechny nemoci, jako je rága, která je přítomna po celém těle a je příčinou vzniku úzkosti, bludu a hněvu.Komentář

Tento verš začíná slovem rága-di-róga. Slovo „rág“ znamená psychické nálady. Slovo „Ádi“ znamená a tak dál a "róga" znamená nemoci, dnešním slovníkem řečeno psychosomatické nemoci. Zejména chronické choroby jsou právě psychosomatického původu. Je úžasné, že před několika tisíci let ájurvéda tak detailně chápala psychosomatiku, která je v současnosti tak moderní.
Slovo rága zahrnuje veškeré psychické emoce typu chtíč, hněv, chamtivost, aroganci, žárlivost, sobectví, ego, touhu a další. Jejich dlouhodobé působení na mozek poškozuje agni (endokrinní soustavu), ničí hormonální rovnováhu v těle, následkem čehož se poškodí dhátu nirmán (metabolický proces) a následně přeměna tkání, buněk, a tím i tvorba nových tkání.
Například: Někdo prožívá žárlivost nebo úzkost několik měsíců či let. Následky tohoto se projeví na subtilní úrovni a jsou rozlezlé po celém těle.
Tento spis je věnován poznání o lidském těle a jeho fyziologii. Autor prvním veršem zahájil spis s pozdravem moudrého, který toto všechno tak detailně znal. V Indii je tradicí žít s pokorou. Žít v pokoře snižuje rág.


Commentary by Ayurvedacharya Govinda Ji,
Caraka Team - Uniervsity of Ayurveda Prague, Czech Republic
your comments are welcome: ayurvedacz@gmail.com
MARCI, VIZA, ČELKA, JanaK, MEDIK WWT, MEDIK COM